Điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp trong khu công nghệ cao

Chủ đề   RSS   
 • #605424 15/09/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1318)
  Số điểm: 10321
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp trong khu công nghệ cao

  Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại khu công nghệ cao thì phải đáp ứng điều kiện, thủ tục gì?

  Doanh nghiệp khu công nghệ cao là gì?

  Theo Khoản Điều 10 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP  (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 112 Nghị định 31/2021/NĐ-CP) về việc ban hành quy chế khu công nghệ cao quy định:

  Doanh nghiệp khu công nghệ cao là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động trong khu công nghệ cao, bao gồm: doanh nghiệp phát triển hạ tâng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao, Công ty phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp dịch vụ dân sinh và doanh nghiệp chế xuất.

  => Theo quy định trên thì doanh nghiệp khu công nghệ cao sẽ thành lập theo quy định pháp luật hiện hành, tức đối với nhà đầu tư nước ngoài thì việc thành lập doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư 2020 (xin giấy chứng nhận đầu tư) và Luật doanh nghiệp 2020 (đăng ký thành lập doanh nghiệp) như các nhà đầu tư nước ngoài khác. Doanh nghiệp này sẽ được hoạt động trong khu công nghệ cao nếu thuộc một trong các doanh nghiệp: doanh nghiệp phát triển hạ tầng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao, Công ty phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp dịch vụ dân sinh và doanh nghiệp chế xuất, anh xem thêm Điều 11 đến Điều 16 Nghị định 99/2003/NĐ-CP:

  * Doanh nghiệp phát triển hạ tầng

   Doanh nghiệp phát triển hạ tầng là doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, nhà xưởng và các công trình khác trong Khu công nghệ cao theo dự án đã được phê duyệt.

  * Doanh nghiệp công nghệ cao

   Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng hoá trên dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

  * Doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao

   Doanh nghiệp dịch vụ công nghệ cao là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thông tin, kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ cao và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

  * Công ty phát triển Khu công nghệ cao

   Công ty phát triển Khu công nghệ cao là doanh nghiệp do nhà nước thành lập, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

   Công ty phát triển Khu công nghệ cao hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

  - Đầu tư xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao.

  - Xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao.

  - Thực hiện dịch vụ cho các hoạt động đầu tư, các hoạt động chuyển giao công nghệ trong Khu công nghệ cao.

  - Các hoạt động khác được đăng ký theo quy định của pháp luật.

  * Doanh nghiệp dịch vụ dân sinh

   Doanh nghiệp dịch vụ dân sinh là doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ về nhà ở, trường học, y tế, sinh hoạt văn hoá và các dịch vụ khác có liên quan đến đời sống của cư dân trong Khu công nghệ cao.

  * Doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao

   Doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghệ cao là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất thuộc khu công nghệ cao hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm công nghệ cao để xuất khẩu.

  Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp trong khu công nghệ cao?

  Theo Điều 6 Nghị định 99/2003/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và thủ tục đầu tư vào Khu công nghệ cao như sau:

  - Ban Quản lý Khu công nghệ cao hướng dẫn nhà đầu tư về thủ tục đầu tư vào Khu công nghệ cao; tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư được uỷ quyền; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư không được ủy quyền.

  -. Đối với các dự án đầu tư được ủy quyền, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao phải xem xét, quyết định và thông báo cho nhà đầu tư việc cấp hay từ chối cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp từ chối, Ban Quản lý Khu công nghệ cao phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  => Do đó thủ tục cần làm ở đây là đơn vi nên liên hệ với Ban quản lý Khu công nghệ cao để thực hiện xin các thông tin liên quan của khu công nghệ cao như quy hoạch, giới thiệu địa điểm,... và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghệ cao. Về thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư anh thực hiện theo Điều 37,38 Luật đầu tư 2020 và Điều 35, 36, 39, 40 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Đồng thời, việc đầu tư thành lập doanh nghiệp sẽ phải thuộc một trong các doanh nghiệp đã nêu phía trên. 

  Ngoài ra, đơn vị lưu ý thêm về thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư: Nếu dự án thuộc trường hợp tại Điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2020 thì đơn vị cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng dẫn từ Điều 33 đến Điều 36 Luật này trước.  
   

  Nếu đơn vị dự định sản xuất sản phẩm công nghệ cao thì lưu ý thêm Quyết định 27/2006/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  

  Hi vọng các thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   
  139 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận