Điều kiện thăng hạng lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết

Chủ đề   RSS   
 • #600286 20/03/2023

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Điều kiện thăng hạng lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết

  Tôi là giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III thực hành (mã V.09.02.08) được 12 năm thì có thể nâng ngạch lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết ( mã V.09.02.07) được không. Các văn bảng và chứng chỉ em đã có đầy đủ. Bên cạnh đó hệ số ngạch v.09.02.08 của hiện tại là bậc 4 hệ số 3.03. Như vậy khi chuyển lên ngạch v.09.02.07 hệ số của em như thế nào và ngày tính bậc lương tiếp theo là ngày theo quyết định mới hay sao?

   
  563 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangleminh111 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600299   20/03/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1979)
  Số điểm: 14194
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Điều kiện thăng hạng lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III lý thuyết

  Tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành:
   
  "Điều 3. Chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp
   
  1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BNV và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:
   
   
  b) Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp
   
   
  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
   
  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III, mã số: V.09.02.08, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
   
  ..."
   
  Như vậy, giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
   
  Tại Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.:
   
  "1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :
   
  a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ."
   
  Theo đó, nếu anh thăng hạng thì sẽ xếp hệ số lương là 3.33. Vì chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ anh nhé.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/03/2023)