Điều kiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng

Chủ đề   RSS   
 • #599214 27/02/2023

  Điều kiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng

  Điều kiện và thủ tục để được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng bao gồm những gì?

  Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Điện ảnh 2022:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Điện ảnh là ngành nghệ thuật tổng hợp, áp dụng công nghệ nghe nhìn và các thủ pháp sáng tác để sản xuất phim.
  ...
  3. Hoạt động điện ảnh bao gồm sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh, lưu chiểu, lưu trữ phim, đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh."
  =>> Theo đó hoạt động điện ảnh là một ngành kinh tế sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, sử dụng tài năng nghệ thuật, tiềm năng văn hóa kết hợp với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra tác phẩm điện ảnh và dịch vụ điện ảnh. Và trong quá trình phổ biến phim thì các cơ sở phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện phân loại phim theo quy định, trong đó điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng được quy định tại Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP như sau:
  Điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng bao gồm:
  - Có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế để thực hiện việc phân loại phim theo quy định về phân loại phim của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim;
  - Có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công cụ quản trị phải hỗ trợ việc phân loại phim theo từng tiêu chí và hiển thị linh hoạt ngay sau khi phim được cập nhật thay đổi về phân loại;
  - Có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi có yêu cầu gỡ bỏ phim, bộ phận vận hành phải thực hiện quy trình để triển khai thao tác gỡ bỏ phim trên công cụ quản trị.
  Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng:
  - Tài liệu cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Báo cáo thuyết minh các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng:
  - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận báo cáo, trả lời bằng văn bản và đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim trên không gian mạng trên Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


  =>> Theo đó điều kiện và trình tự, thủ tục để công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng được thực hiện theo quy định nêu trên.

   
  287 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599752   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 3794
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Điều kiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Liên quan đến bài viết từ bạn, cụ thể là doanh nghiệp được cấp chứng nhận đủ điều kiện phân loại phim trên không gian mạng thì không rõ doanh nghiệp này sẽ tiến hành phân loại phim theo nguyên tắc nào. Hay do doanh nghiệp tự quyết định? Rất mong nhận được giải đáp từ bạn đối với nội dung này. Xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |