Điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất khi người lao động chết

Chủ đề   RSS   
 • #474646 14/11/2017

  maithanhloivn
  Top 500
  Male


  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2014
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1833
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 43 lần


  Điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất khi người lao động chết

  Trợ cấp tử tuất bao gồm các chế độ mai táng phí, chế độ tuất hàng tháng và chế độ tuất một lần. Trong đó, mỗi chế độ có điều kiện hưởng khác nhau, cụ thể như sau: 
   
  1/ Mai táng phí:
   
  Các đối tượng sau đây khi chết (hoặc tòa án tuyên bố là đã chết) thì thân nhân được hưởng mai táng phí:
   
  - Đang đóng BHXH hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH hoặc đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng đã nghỉ việc. 
   
  2/ Điều kiện hưởng tuất hàng tháng: 
   
  a/ Điều kiện về người chết:
   
  - Có đóng BHXH > 15 năm nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần; hoặc
   
  - Đang hưởng lương hưu; hoặc
   
  - Chết do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hoặc
   
  - Đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động > 61%.
   
  b/ Điều kiện về thân nhân: 
   
  - Cha mẹ đẻ (2 bên), người khác mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng: Từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; hoặc dưới 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81%. (các đối tượng trên không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
   
  - Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên (chồng từ đủ 60 tuổi trở lên) hoặc vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động > 81% . (các đối tượng trên không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung).
   
  - Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động > 61%.
   
  3/ Điều kiện hưởng tuất một lần: 
   
  - Không thuộc đối tượng điều kiện về người chết của tuất hàng tháng hoặc người chết thuộc đối tượng quy định tại tuất hàng tháng nhưng không có thân nhân hưởng. 
   
  1876 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận