Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Chủ đề   RSS   
 • #539913 29/02/2020

  DaihocThudau

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:29/02/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

  Tôi đóng BHXH được 2 năm 9 tháng, vợ tôi dự kiến sinh con vào tháng 11/2019. Vợ tôi là giáo viên hợp đồng đóng BHXH bị ngắt quãng 3 tháng hè nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Vậy, tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì hưởng những gì?
   

   
  1654 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DaihocThudau vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540021   29/02/2020

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Điều kiện hưởng trợ cấp được quy định tại:
  - Điểm e, Khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiễm xã hội 2014 ( Luật BHXH) quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam là: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

  Điều 38 Luật BHXH và Khoản c, Điểm 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH hoặc mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  Căn cứ các quy định nêu trên, nếu tại thời điểm vợ của anh sinh con anh đang đóng BHXH thì sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH như sau:

  a, 5 ngày làm việc;

  b, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c, Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

  d, Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

  Trường hợp vợ của anh tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì anh được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #540028   29/02/2020

  Haitran1995
  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Về chế độ thai sản đối với nam, Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

  Như vậy, mặc dù vợ anh không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được nghỉ thai sản nhưng nếu anh đang đóng bảo hiểm xã hội  thì khi vợ sinh con trong khoảng thời gian 30 ngày đầu ânh sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

  Ngoài ra, Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

  “Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

  Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH huớng dẫn cụ thể như sau:

  “c) Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.”

  Như vậy, truờng hợp người mẹ chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha  đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản  thì sẽ được  nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH  như sau:

  “2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

  a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;”

  Như anh thông tin, anh đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm 6 tháng do đó anh đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng trợ cấp 1 lần theo pháp luật hiện hành là 2.980.000 đồng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #540112   29/02/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:
   
  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
   
  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #540517   04/03/2020

  Đối với NLĐ nam có vợ đang mang thai, điều kiện để các anh được hưởng trợ cấp và các quyền lợi rất đơn giản. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm, và vợ anh hiện đang mang thai.

   
   
  Báo quản trị |