Điều kiện dự thi đại lý thuế

Chủ đề   RSS   
 • #599238 27/02/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female


  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2259
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Điều kiện dự thi đại lý thuế

  Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định:

  Điều 4. Điều kiện dự thi

  Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

  3. Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

  4. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.”

  Mặt khác, căn cứ tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định:

  “Điều 5. Hồ sơ dự thi

  1. Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm:

  c) Giấy xác nhận thời gian công tác theo Mẫu 1.2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc sổ bảo hiểm xã hội chứng minh thời gian công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này (bản scan);”

  Theo đó, điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm:

  - Người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên;

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

  - Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

  - Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

   

   
  517 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haohao2912 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599544   28/02/2023

  Điều kiện dự thi đại lý thuế

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Thực tế hầu hết tất cả mọi người khi nghe đến các thủ tục liên quan đến thuế đều cảm thấy không dễ dàng để thực hiện, một trong số nhiều lý do dẫn đến tình trạng này là do về các thủ tục phức tạp. Chính vì vậy mà hầu hết mọi người đều muốn thuê đại lý có thể thực hiện thủ tục này thay cho mình. Đó là lý do hiện nay ngày càng có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Tuy nhiên, để thực hiện kinh doanh được ngành nghề này không phải là dễ dàng đặc biệt là đối với các cá nhân có nhu cầu làm đại lý thuế phải thông qua các kỳ thi theo quy định của pháp luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #599883   01/03/2023

  Điều kiện dự thi đại lý thuế

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, người dự thi đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC thì nộp hồ sơ dự thi theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTC đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

   
  Báo quản trị |