Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

Chủ đề   RSS   
 • #526241 25/08/2019

  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

  Công ty đại chúng là một thuật ngữ được sử dụng trong Luật chứng khoán mà nhiều người hoặc nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về thuật ngữ này và những quy định của pháp luật về hình thức này. Theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán 2006 thì công ty đại chúng điều đầu tiên và tiên quyết phải có phải là công ty cổ phần và thuộc một trong các loại hình sau đây:

  - Trường hợp 1, Công ty cổ phần đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Trường hợp 2, công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao địch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; Trường hợp 3, công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

  Ở các trường hợp 1 và trường hợp 2 công ty thì việc lựa chọn có trở thành công ty đại chúng là quyền của công ty. Riêng đối với trường hợp 3 thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ công ty tại chúng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng.

  Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm: Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 33/2012/NĐ-CP ; Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

  Trong thời hạn 07 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Ủy bạn chứng khoán Nhà nước công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác của công ty lên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đối vơi doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tên công ty đại chúng như trên, doanh nghiệp phải công bố thông tin của mình trên một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính.

  Trường hợp hủy đăng ký công ty đại chúng bao gồm: Khi công ty không còn đủ số lượng cổ đông không còn đủ 100 người theo xác nhận của trung tâm Lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông hoặc cả hai điều trên, hoặc công ty có số vốn điều lệ không còn đủ 10 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán; Khi không còn đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng công ty có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 15 ngày kể từ ngày không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng; Trừ các trường hợp do sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức các nhân khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng sau một năm kể từ ngày công ty không còn đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng.

  Sau khi nhận được Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đó trên một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

   
  2349 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangthai090895 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526247   25/08/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Trường hợp 3 khi đủ điều kiện doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại Uỷ ban chứng khoán để trở thành công ty đại chúng, trường hợp nếu đăng ký thành công ty đại chúng khi bị cơ quan thẩm quyền kiểm tra sẽ bị phạt. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thusa121 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/08/2019)