Điều kiện để quản lý dự án?

Chủ đề   RSS   
 • #524253 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Điều kiện để quản lý dự án?

  Cá nhân thuộc tổ chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện được cấp chứng chỉ hành nghề QLDA hạng III thì có đủ điều kiện QLDA cho đơn vị không hay phải cần có thêm chứng chỉ hành nghề giám sát và định giá xây dựng như trong điểm d, Điều 4 Thông tư 08/2018/TT-BXD?

   
  4272 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524294   30/07/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Theo nội dung anh trình bày, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hiểu rằng trường hợp của anh là: đơn vị anh là chủ đầu tư, và đang muốn tự thực hiện việc quản lý dự án phải không ạ (?)

  Nếu như vậy, căn cứ Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP)

  Điều 21. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

  1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

  2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-59-2015-ND-CP-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-42-2017-ND-CP-sua-doi-59-2015-ND-CP-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-320139.aspx

  => Trường hợp này "điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ" của cá nhân đảm nhiệm chức vụ để xác định năng lực quản lý dự án sẽ vận dụng theo điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư 08/2018/TT-BXD anh nhé:

  d) Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức phải chứng chỉ hành nghề: giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;  

   
  Báo quản trị |  
 • #533624   27/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Trong trường hợp nếu như chủ đầu tư có đủ năng lực thì vẫn có thể trực tiếp thực việc quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng bạn nhé. Còn đối với cá nhân tham gia quản lý dự án thì cũng cần phải có đảm bảo đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

   
  Báo quản trị |