Điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Chủ đề   RSS   
 • #512327 15/01/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

  Khoản 2 Điều 40 Luật Khoáng sản 2010 (được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) có quy định về điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.Cụ thể:

  "Điều 40. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

  ...

  2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật này hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật này; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

  b) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

  c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản".

  Về nội dung của giấy phép này, có thể kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Khoáng sản 2010:

  "Điều 41. Giấy phép thăm dò khoáng sản

  1. Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản;

  b) Loại khoáng sản, địa điểm, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;

  c) Phương pháp, khối lượng thăm dò;

  d) Thời hạn thăm dò khoáng sản;

  đ) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan".

   
  921 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận