Điều kiện để công chức văn phòng thống kê của UBND xã chuyển qua làm công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

Chủ đề   RSS   
 • #511099 29/12/2018

  Điều kiện để công chức văn phòng thống kê của UBND xã chuyển qua làm công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

  Căn cứ theo Điều 43 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định như sau:

  "Điều 43. Chuyển ngạch công chức

  1. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

  2. Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  3. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

  4. Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch." 

  Căn cứ tiếp theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 72 Luật hộ tịch 2014 thì:

  "Điều 72. Công chức làm công tác hộ tịch

  ...

  2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;

  b) Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc.

  Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

  3. Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

  ..."

  Theo đó, để được làm công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thì phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể sau: Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc bạn đã tốt nghiệp Đại học Luật và đã có Bằng đại học.

   
  6557 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận