Điều kiện để coi là hàng hóa có xuất xứ

Chủ đề   RSS   
 • #509422 04/12/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Điều kiện để coi là hàng hóa có xuất xứ

  Bộ Công thương đang dự thảo thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
   
  Theo đó, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó:
   
  - Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên theo quy định tại Điều 6 Thông tư này; 
   
  - Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ; hoặc
   
  - Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên từ nguyên liệu không có xuất xứ với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và tất cả các quy định tương ứng khác tại Thông tư này.
   
  Thông  tư cũng Quy định về nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:
   
  - Trường hợp nguyên liệu không có xuất xứ tiếp tục trải qua quá trình sản xuất và đáp ứng các quy định tại Thông tư này, nguyên liệu đó được coi là có xuất xứ khi xác định xuất xứ cho hàng hóa được sản xuất tiếp theo, bất kể nguyên liệu đó có được sản xuất bởi nhà sản xuất hàng hóa đó hay không.
   
  - Trường hợp nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa, trị giá dưới đây có thể được tính vào xuất xứ với mục đích để xác định xem hàng hóa có đáp ứng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực hay không:
   
  a) Trị giá của quá trình gia công nguyên liệu không có xuất xứ được thực hiện tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên; và
  b) Trị giá của bất kỳ nguyên liệu có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất nguyên liệu không có xuất xứ được thực hiện tại lãnh thổ của một hay nhiều Nước thành viên.
   
  Xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm:
   
  1667 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận