Điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

Chủ đề   RSS   
 • #493253 31/05/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

  Tình huống: Điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?. Tôi muốn được hoạt động dịch vụ kế toán riêng lẻ (không thành lập doanh nghiệp) thì phải thỏa mãn những điều kiện gì ạ?

  Trả lời:

  Quy định về hành nghề dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 58 Luật kế toán 2015. Cụ thể:

  "Điều 58. Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

  1. Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự;

  b) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

  c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

  2. Người có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đăng ký hành nghề và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Bộ Tài chính quy định thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

  4. Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm: 

  ...".

  Như vậy, theo quy định trên, để hành nghề dịch vụ kế toán, thì chị cần phải có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên. Và phải có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

   
  5536 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận