Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #558778 27/09/2020

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (791)
  Số điểm: 5348
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

  Để áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:

  Thứ nhất, người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc phải thực hiện hành vi theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

  Thứ hai, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án (Khoản 2 Điều 9 Luật thi hành án dân sự 2008). Có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án (Khoản 6 Điều 3 Luật này). Người có thẩm quyền thi hành án đã xác minh rằng người phải thi hành án có đủ điều kiện để thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.

  Thứ ba, đã hết thời gian tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án mặc dù có điều kiện thi hành án hoặc chưa hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng nhằm mục đích ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh nghĩa vụ thi hành án được quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật này.

   
  2091 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558848   28/09/2020

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (711)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Xét những điều kiện trên, cho thấy biện pháp cưỡng chế THADS chỉ được áp dụng khi người phải THA có nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và có thái độ, hành vi không tự nguyện thi hành mặc dù có điều kiện THA. Có điều kiện THA được hiểu là trường hợp người phải THA có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ THA (khoản 6 Điều 3 Luật thi hành án dân sự). Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật thi hành án dân sự, thời hạn tự nguyện THA là 10 ngày, kể từ ngày người phải THA nhận được quyết định THA hoặc được thông báo hợp lệ quyết định THA.

   
  Báo quản trị |