Diễn viên hạng IV, có bằng đại học và đã công tác được 20 năm thì có được xét thăng hạng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #601963 20/04/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (262)
  Số điểm: 1799
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 31 lần


  Diễn viên hạng IV, có bằng đại học và đã công tác được 20 năm thì có được xét thăng hạng hay không?

  Diễn viên hạng IV muốn dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III cần những điều kiện gì?

  Điều kiện để thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III là gì?

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL (được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL) có đưa ra điều kiện để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III - Mã số: V.10.04.14 là phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ chức danh diễn viên hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

  Như vậy, trường hợp đã có bằng đại học và công tác được 20 năm thì có đã thỏa điều kiện nêu trên để được thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III - Mã số: V.10.04.14.

  Đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng thì có được người đứng đầu cử đi thi không?

  Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

  Đồng thời, Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gồm những gì?

  Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức.

  - Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

  Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Đồng thời sẽ miễn thi môn tin học và ngoại ngữ đối với trường hợp nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

   
  116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận