Điểm khác nhau giữa chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn?

Chủ đề   RSS   
 • #604692 11/08/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Điểm khác nhau giữa chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn?

  Sư khác nhau giữa chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn?

  Chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn là quy trình thực hiện đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh. 

  Hai quy trình này sẽ khác nhau ở một số nội dung sau:

  * Gói thầu được áp dụng (Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP):

  -  Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu 2013 (Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt) có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

  - Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu:

  + Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng;

  + Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.u có giá trị không quá 01 tỷ đồng;

  + Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

  * Quy trình lựa chọn nhà thầu:

  Quy tình chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ gọn hơn với quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

  Theo Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì chào hàng cạnh tranh thông thường sẽ gồm các bước:

  1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (gồm lập hồ sơ yêu cầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu)

  2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu (đăng tải thông báo mời chào hàng, phát hành hồ sơ yêu cầu, nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất)

  3. Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng

  4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

  5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

  Trong đó, thời gian trong chào hàng cạnh tranh thông thường:

  + Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu;

  + Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất;

  + Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất;

  + Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

  + Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

  + Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu 2013.

  Theo Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn bao gồm:

  1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

  2. Nộp và tiếp nhận báo giá

  3. Đánh giá các báo giá

  4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

  5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

  Trong đó, thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện như sau:

  + Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;

  + Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;

  + Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

  Như vậy có thể thấy thời gian thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ ngắn hơn so với chào hàng cạnh tranh thông thường và hồ sơ, công việc cần thực hiện của chào hàng cạnh tranh rút gọn cũng ít hơn so với chào hàng cạnh tranh thông thường.

   

   
  2475 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận