Đi nhập ngũ có thể tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #553752 31/07/2020

  Đi nhập ngũ có thể tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 53 Luật việc làm 2013 :

  Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

  3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  b) Tìm được việc làm;

  c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

  đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

  e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

  g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;….”

  Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP :

  Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

  1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

  c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

  Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ.”

  Như vậy, theo quy định trên thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó bạn đang hưởng TCTN khi đi nhập ngũ bạn sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và bạn sẽ không thể nhờ người nhà lấy thay tiền trợ cấp thất nghiệp.

   

   
  355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận