Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

Chủ đề   RSS   
 • #583213 29/04/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Căn cứ Điều 18 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về trốn tránh nhiệm vụ như sau:

  1. Gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe của mình, giả bị bệnh hoặc dùng các hình thức gian dối khác để trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao thì bị kỷ luật cảnh cáo hoặc giáng chức.

  2. Trốn tránh nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật cách chức:

  a) Giữ chức vụ chỉ huy;

  b) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

  c) Lôi kéo người khác tham gia.

  Ngoài ra tại Điều 17 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về vắng mặt trái phép như sau:

  1. Dân quân tự vệ (trừ dân quân thường trực) vắng mặt trái phép trong thời gian làm nhiệm vụ từ 08 (tám) giờ trở lên thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

  2. Dân quân thường trực vắng mặt trái phép ở đơn vị từ 08 (tám) giờ đến dưới 48 (bốn tám) giờ thì bị kỷ luật khiển trách; vắng mặt từ 48 (bốn tám) giờ đến 72 (bảy hai) giờ thì bị kỷ luật cảnh cáo.

  3. Vắng mặt trái phép một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật giáng chức, cách chức, tước danh hiệu Dân quân tự vệ:

  a) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

  b) Lôi kéo người khác tham gia;

  c) Gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

  Như vậy, Dân quân tự vệ giả bị bệnh để trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức tùy theo từng trường hợp.

  Mở rộng trường hợp Dân quân vắng mặt trái phép nhưng sau đó dùng lý do giả bênh để trốn tránh thực hiện nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Có cộng gộp các hình thức kỷ luật để áp dụng mức cao hơn hay là chọn mức kỷ luật cao nhất ở một trong hai điều trên để áp dụng? Quan điểm của mọi người về trường hợp này như thế nào?

   
  456 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583508   30/04/2022

  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Đã là nghĩa vụ thì phải có trách nhiệm thực hiện, việc lừa dối, sử dụng những lý do không chính đáng thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Hậu quả gây ra càng nghiêm trọng thì hình thức xử lý cũng sẽ tăng dần phù hợp với thực tế. Theo đó khi làm bất cứ một việc gì cũng cần phải suy nghĩ đến hậu quả có thể gây ra để chấn chỉnh bản thân thực hiện một cách đúng đắn hơn. Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn, mong rằng bài viết này có thể tiếp cận được nhiều người và chia sẻ các quy định của pháp luật hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #583530   30/04/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định:
  "3. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật; nếu cùng một lần vi phạm kỷ luật mà người vi phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác nhau thì phải xem xét, kết luận, làm rõ mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật với từng hành vi vi phạm nhưng chỉ áp dụng hình thức kỷ luật chung cho các hành vi vi phạm và không vượt quá hình thức kỷ luật của hành vi có mức xử lý kỷ luật cao nhất. Trường hợp xử lý nhiều hình thức kỷ luật do cấp có thẩm quyền quyết định."
   
  Theo đó trường hợp vi phạm nhiều hành vi thì sẽ chỉ áp dụng chung một mức kỷ luật và không vượt quá hình thức kỷ luật của hành vi có mức xử lý kỷ luật cao nhất. 
   
  Báo quản trị |  
 • #583560   30/04/2022

  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Theo quan điểm của mình thì khi đi dân quân tự vệ thì cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, vì đây là nghĩa vụ của công dân. Trong một số trường hợp có thể được xem xét hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên vì vậy cần có mức phạt, quy định chặt chẽ để quản lý lực lượng dân quân tự vệ.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #590601   31/08/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo mình cái gì đã được cho là nghĩa vụ của một công dân thì người đấy phải có trách nhiệm thực hiện trừ những trường hợp được miễn do pháp luật quy định. Nhưng đối với người đủ điều kiện nhưng lại lấy lý do bệnh để lấp liếm, trốn tránh thì nên được xử lý thích đáng.

   
  Báo quản trị |  
 • #592090   30/09/2022

  Đi dân quân tự vệ mà giả bệnh tránh thực hiện nhiệm vụ thì có bị xử lý không?

  Theo khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ. Việc tham gia dân quân tự vệ là nghĩa vụ của mỗi công dân. Do đó nên tuân thủ các quy định về việc tham gia dân quân tự vệ để phục vụ, cống hiến cho tổ quốc cũng như không bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |