Di chúc viết tay bị sai về nội dung

Chủ đề   RSS   
 • #499085 09/08/2018

  Di chúc viết tay bị sai về nội dung

  Ông A chết có di chúc viết tay để lại di sản là quyền sử dụng đất cho con cả là ông B, đây là di sản duy nhất mà ông A để lại. Tuy nhiên, thông tin về giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ông A ghi trên di chúc bị sai, cụ thể là sai về số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, di chúc đó có thể bị vô hiệu không?

  Ông B đã dùng di chúc đó để tiến hành khai nhận di sản và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới , cơ quan có thẩm quyền lại cập nhật cả tên của vợ ông B. Như vậy có đúng hay không?

  Rất mong các anh, chị giải đáp giúp em.

   
  1351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận