Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #613193 24/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2708
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 29 lần


  Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại nghị định 20 ngày 15-3-2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội. 

  Trong đó, đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. 

  Hiện nay, giá cả hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ngày càng tăng, mức trợ cấp 360.000 đồng/ tháng được áp dụng từ năm 2021 không thay đổi làm cho cuộc sống đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn.

  Chính vì vậy, dự thảo đã đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho các đối tượng được hưởng trợ cấp.

   

  (1) Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

  Theo Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

  - Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi.

  + Mồ côi cả cha và mẹ.

  + Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.

  + Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

  + Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  + Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.

  + Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

  + Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  + Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

  + Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  + Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 5 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

  - Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

  - Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 - 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

  - Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

  + Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

  + Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

  + Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

  + Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

  - Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

  - Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

  - Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

  (2) Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng

  Mức chuẩn trợ cấp xã hội theo Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định:

  - Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

  - Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng.

  Tuy nhiên, theo Điều 1 dự thảo đã đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định về mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

  Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9% so với mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP)

  Các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 11, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 19, khoản 1 và 2 Điều 20, khoản 1 Điều 25 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện theo mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 1 dự thảo kể từ ngày 01/7 /2024. 

  Tóm lại, so với Nghị định 20/2021/NĐ-CP, dự thảo đã tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng/ tháng lên thành 500.000 đồng/1 tháng. Dự kiến dự thảo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

  Bài được viết theo dự thảo Nghị định điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội quy định tại nghị định 20 ngày 15-3-2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội ( lần thứ 2): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/24/du-thao-tang-muc-chuan-tro-cap-xa-hoi.doc

   

   
  275 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận