Đề xuất sửa đổi 6 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến trường hợp thiên tai, dịch bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #575666 25/09/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Đề xuất sửa đổi 6 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến trường hợp thiên tai, dịch bệnh

  Tại phiên họp lần thứ 3 tháng 09 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

  Đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự - Minh họa

  Đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự - Minh họa

  Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 theo hướng:

  Quy định hiện hành

  Nội dung đề xuất sửa đổi

  Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

  Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

  Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.

  2. Bổ sung Điểm c vào sau Điểm b Khoản 1 Điều 148 như sau:

  "Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

  1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

  ...c) Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”.

  3. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 1 Điều 155

  4. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 8 Điều 157

  5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:

  "Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra

  1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  ...d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

  6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau:

  "Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án

  1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp:

  …d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố”.

  Như vậy có thể thấy, do phát sinh nhiều trường hợp liên quan đến dịch bệnh mà Bộ luật Tố tụng hình sự cũng cần có sự cập nhật, thay đổi.

  Xem dự thảo tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 25/09/2021 11:22:17 SA
   
  714 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #575748   28/09/2021

  Việc xây dựng, sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là hết sức cần thiết để đáp ứng nhu Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật cũng như lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP

   
  Báo quản trị |  
 • #575889   30/09/2021

  anhdaong
  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Đề xuất sửa đổi 6 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến trường hợp thiên tai, dịch bệnh

  Đất nước cần phải có pháp luật để thực thi, việc sửa đổi bổ sung một bộ luật hay luật nhằm cải thiện pháp luật Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều những phát sinh từ thiên tai, dịch bệnh, cho nên việc sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự là điều cần thiết.

   
  Báo quản trị |