Đề xuất quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán

Chủ đề   RSS   
 • #609467 15/03/2024

  gryffin

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/03/2024
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 1199
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  Đề xuất quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán

  Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và bắt đầu lấy ý kiến. Hãy cùng nhau tìm hiểu.

  1. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán

  Xét theo quy định được nêu tại Điều 5 dự thảo thông tư Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

  - Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng TKTT phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền. Khi thực hiện việc ủy quyền, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết đối với người được ủy quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

  - Người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của tổ chức mở TKTT được ủy quyền cho cá nhân khác trong quá trình sử dụng TKTT của tổ chức đó; việc ủy quyền phải được chủ tài khoản đồng ý bằng văn bản.

  - Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải áp dụng biện pháp xác minh thông tin nhận biết đối với người được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

  - Chủ tài khoản thanh toán cá nhân là người cư trú ủy quyền cho cá nhân người nước ngoài là người cư trú thì phạm vi ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định về sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân người nước ngoài theo pháp luật quản lý ngoại hối.

  - Việc ủy quyền không áp dụng đối với các trường hợp:

  + Ủy quyền thực hiện việc mở, đóng tài khoản thanh toán cá nhân;

  + Ủy quyền thực hiện việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử;

  + Chủ tài khoản thanh toán cá nhân là người cư trú ủy quyền cho người không cư trú trong sử dụng tài khoản thanh toán.

  Nếu so với những quy định được nêu tại thông tư 23/2014/TT-NHNN, ta thấy thông tư dự thảo đặc biệt đề cập rõ đến những trường hợp không được ủy quyền, nêu bật được tính ứng dụng của thông tư mới. 

  2. Phong tỏa và chấm dứt tài khoản thanh toán

  Căn cứ Điều 6 dự thảo thông tư Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đề cập phong tỏa tài khoản thanh toán như sau :

  - Việc phong tỏa và chấm dứt phong tỏa TKTT được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định thay thế Nghị định 101.

  - Việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa TKTT theo thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với chủ tài khoản phù hợp với quy định tại Điều 14 Thông tư này.

  - Việc phong tỏa và chấm dứt phong tỏa TKTT trong trường hợp nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực hiện theo quy định của pháp luật về khủng bố, tài trợ khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

  - Sau khi phong tỏa TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo (bằng văn bản hoặc theo hình thức thông báo đã thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận mở, sử dụng TKTT giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng mở TKTT) cho chủ tài khoản (hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của chủ tài khoản) biết về lý do và phạm vi phong tỏa TKTT (trừ trường hợp có yêu cầu khác từ cơ quan có thẩm quyền); số tiền bị phong tỏa trên TKTT phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần số tiền trên TKTT thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.

  Khác với quy định về ủy quyền nếu so với thông tư 23/2014/TT-NHNN, phong tỏa tài khoản thanh toán là phần quy định mới hoàn toàn xoay quanh việc nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch có liên quan đến khủng bố. Đây là sự cải tiến nhằm xem xét các tình hình chính trị thực tế để có cách xử lý đúng đắn và kịp thời.

   
  157 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn gryffin vì bài viết hữu ích
  admin (22/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận