Đề xuất chính sách thu hút các Quỹ tài chính quốc tế tham gia dự án PPP tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #600213 18/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2173)
  Số điểm: 75664
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1608 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất chính sách thu hút các Quỹ tài chính quốc tế tham gia dự án PPP tại Việt Nam

  Ngày 16/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1707/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

  Theo Công văn 1707/VPCP-CN, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề cập một số nội dung như sau:

  (1) Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  + Đánh giá tình hình thực hiện Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 và rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 35/2021/NĐ-CP; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

  + Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút các Quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

  + Chủ trì nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

  (2) Trách nhiệm của Bộ Tài chính

  Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 28/2021/NĐ-CP, Nghị định 29/2018/NĐ-CP, Nghị định 69/2019/NĐ-CP và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

  (3) Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

  Chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông đang có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

  Ngoài ra, tại Công văn 1707/VPCP-CN còn đề cập đến trách nhiệm đối với các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường và Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện dự án PPP trong ngành, lĩnh vực quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 30/CT-TTg.

  Xem chi tiết tại Công văn 1707/VPCP-CN ban hành ngày 16/3/2023

   
  98 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận