Đề xuất các lĩnh vực người có chức vụ thuộc NHNN sau khi thôi chức không được thành lập DN

Chủ đề   RSS   
 • #606042 12/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đề xuất các lĩnh vực người có chức vụ thuộc NHNN sau khi thôi chức không được thành lập DN

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

  Danh mục các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn tại NHNN không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ 

  Dự thảo đề xuất, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ bao gồm:

  (1) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức.

  (2) Cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho tổ chức không phải là ngân hàng; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế; quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. 

  (3) Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vùng. 

  (4) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

  (5) Thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.

  (6) Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền. 

  Xem bài viết liên quan: 09 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập DNTN sau khi thôi chức vụ từ 20/9/2023

  11 lĩnh vực người có chức vụ của Bộ Tài chính sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

  Thời hạn không được thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây có trách nhiệm quản lý  

  Dự thảo nêu rõ, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong thời hạn sau:

  - Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực 1 nêu trên.

  -Trong thời hạn đủ 18 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực 2 và 3 nêu trên.

  - Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực (4), (5) và (6) nêu trên.

  Xem chi tiết tại Dự thảo

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/12/duthaonhnn.pdf

   
  284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận