Để được xem là nhãn hiệu nổi tiếng, cần đáp ứng những tiêu chí gì?

Chủ đề   RSS   
 • #596963 09/01/2023

  Để được xem là nhãn hiệu nổi tiếng, cần đáp ứng những tiêu chí gì?

  1. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng

  Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, nhãn hiệu là dấu hiệu dung để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức khác nhau.

  Đồng thời tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

  Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký (khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019).

  2. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

  Căn cứ theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) thì việc xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây:

  (1) Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

  (2) Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

  (3) Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

  (4) Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

  (5) Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

  (6) Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

  (7) Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

  (8) Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

  3. Một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng

  Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác trước ngày nộp đơn đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị coi là nhãn hiệu không có khả năng phân biệt (điểm c khoản 22 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022);

  Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được xem là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (điểm d khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

   
  121 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận