Đầu tư trên đất an ninh, quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #532619 06/11/2019

  Đầu tư trên đất an ninh, quốc phòng

  Tư vấn giúp mình quy định của Luật Đất đai có cho phép UBND thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng trên đất an ninh không

   
  2848 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dca1981 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534008   30/11/2019

  Một số ý kiến cho bạn như sau: Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 35/2009/TT-BQP đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh có thể chia thành 3 loại: Thứ nhất là đất quốc phòng an ninh đã có quy hoạch sử dụng, thứ hai là đất quốc phòng an ninh đã có quy hoạch sử dụng nhưng chưa sử dụng ngay vào mục đích quốc phòng gọi chung là đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế, thứ ba là đất quốc phòng chưa có quy hoạch sử dụng. Tuỳ vào loại đất nào trong ba loại đất quốc phòng, an ninh kể trên mà xác định UBND có được sử dụng đất này hay không. 
   
  Trường hợp một, là đất quốc phòng, an ninh đã có quy hoạch sử dụng, trường hợp này đương nhiên là UBND sẽ không được sử dụng.
   
  Trường hợp hai là đất quốc phòng, an sử dụng vào mục đích kinh tế. Trường hợp này các chủ thể sử dụng được quy định tại Điều 2 Thông tư 35/2009/TT-BQP, bao gồm: Danh nghiệp quân đội cổ phần hoá, cơ quan thuộc bộ quốc phòng, doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ quốc phòng. Trong trường hợp này, UBND không thuộc trường hợp sử  dụng.
   
  Trường hợp ba, là đất quốc phòng, an ninh chưa có quy hoạch thì xử lý theo Khoản 4 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 35 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) trong đó theo Điểm c, “Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của pháp luật.”. Như vậy chỉ có trường hợp này UBND mới có thể sử dụng. 
   
  Báo quản trị |