Đất Quốc phòng, an ninh có thể cho thuê được không?

Chủ đề   RSS   
 • #590954 12/09/2022

  Đất Quốc phòng, an ninh có thể cho thuê được không?

  Luật sư cho em hỏi, đất Quốc phòng, an ninh có thể cho thuê được không? Căn cứ pháp lý

   
  1717 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vksqskvtdhn vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2023) ThanhLongLS (12/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590988   13/09/2022

  Đất Quốc phòng, an ninh có thể cho thuê được không?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn! Căn cứ vào quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 6 Nghị quyết 132/2020/QH14 thì đất quốc phòng, an ninh không thể cho thuê được bạn nhé!

  Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

  5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

  6. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

   

  Ngoài ra, khoản 1 Điều 148 Luật Đất đai 2013 quy định việc sử dụng đất quốc phòng an ninh phải đúng với mục đích được quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013, các mục đích này gồm:

  1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;

  2. Xây dựng căn cứ quân sự;

  3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;

  4. Xây dựng ga, cảng quân sự;

  5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;

  6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;

  7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;

  8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;

  9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;

  10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn huongquynhgl99@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/09/2022) vksqskvtdhn (14/09/2022) admin (25/03/2023)
 • #591017   14/09/2022

  cảm ơn luật sư

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vksqskvtdhn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/09/2022)