Đất chưa có giấy thì vợ nhận thừa kế từ chồng đồng thời làm thủ tục tặng cho con được không?

Chủ đề   RSS   
 • #578914 30/12/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Đất chưa có giấy thì vợ nhận thừa kế từ chồng đồng thời làm thủ tục tặng cho con được không?

  Căn cứ Điều 188 Luật đất đai 2013quy định:

   

  "Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

   
  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
   
  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
   
  b) Đất không có tranh chấp;
   
  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
   
  d) Trong thời hạn sử dụng đất.
   
  2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
   
  3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính."

   

  Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định:
   

  " Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   
  Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.
  ..." 
  Theo quy định trên, nếu thửa đất đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người vợ được thừa kế thửa đất mà chồng để lại (nếu đã đáp ứng các điều kiện khác tại Điều 188 Luật đất đai 2013).
  Về điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải căn cứ theo Điều 100, 101 Luật đất đai 2013.
  Để có thể tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác, người vợ phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận mới được vì phải đáp ứng các điều kiện khác tại Điều 188 Luật đất đai 2013.  
   
  1192 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579998   29/01/2022

  Đất chưa có giấy thì vợ nhận thừa kế từ chồng đồng thời làm thủ tục tặng cho con được không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ thông tin về đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng thì vợ nhận thừa kế từ chồng đồng thời làm thủ tục tặng cho con có được hay không sẽ có rất nhiều người quan tâm. Hy vọng có thể xem được nhiều bài viết từ bạn!

   
  Báo quản trị |