Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

Chủ đề   RSS   
 • #414543 26/01/2016

  Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII

  Chiều nay ngày 26-1 Quốc Hội đã công bố danh sách 200 ưng viên trúng cử vào Trung ương khóa XII trong đó có  180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Với danh sách này thì mong nước ta sẽ đạt được những thành tựu mới trong phát triển kinh tế. Đạt được mục tiêu của năm 2020 đã đề ra.

  danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII

  Danh sách 200 người trúng cử Ban chấp hành khóa XII như sau:

  DANH SÁCH

  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

  I. Ủy viên Trung ương chính thức

  TT           Họ và tên

  1              NGUYỄN HOÀNG ANH

  2              CHU NGỌC ANH

  3              NGUYỄN THÚY ANH

  4              TRẦN TUẤN ANH

  5              NGUYỄN XUÂN ANH

  6              HÀ BAN

  7              NGUYỄN HÒA BÌNH

  8              TRƯƠNG HÒA BÌNH

  9              DƯƠNG THANH BÌNH

  10           NGUYỄN THANH BÌNH

  11           PHAN THANH BÌNH

  12           NGUYỄN VĂN BÌNH

  13           TẤT THÀNH CANG

  14           BÙI MINH CHÂU

  15           LÊ CHIÊM

  16           HÀ NGỌC CHIẾN

  17           NGUYỄN NHÂN CHIẾN

  18           ĐỖ VĂN CHIẾN

  19           TRỊNH VĂN CHIẾN

  20           HOÀNG XUÂN CHIẾN

  21           PHẠM MINH CHÍNH

  22           MAI VĂN CHÍNH

  23           NGUYỄN ĐỨC CHUNG

  24           LÊ VIẾT CHỮ

  25           NGUYỄN TÂN CƯƠNG

  26           LƯƠNG CƯỜNG

  27           NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

  28           TRẦN QUỐC CƯỜNG

  29           BÙI VĂN CƯỜNG

  30           PHAN VIỆT CƯỜNG

  31           NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

  32           NGUYỄN VĂN DANH

  33           NGUYỄN HỒNG DIÊN

  34           LÊ DIỄN

  35           NGUYỄN VĂN DU

  36           ĐÀO NGỌC DUNG

  37           NGUYỄN CHÍ DŨNG

  38           TRỊNH ĐÌNH DŨNG

  39           ĐINH TIẾN DŨNG

  40           MAI TIẾN DŨNG

  41           TRẦN TRÍ DŨNG

  42           VÕ VĂN DŨNG

  43           PHAN XUÂN DŨNG

  44           LÊ XUÂN DUY

  45           NGUYỄN QUANG DƯƠNG

  46           VŨ ĐỨC ĐAM

  47           HUỲNH THÀNH ĐẠT

  48           NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

  49           TRẦN ĐƠN

  50           PHAN VĂN GIANG

  51           NGUYỄN VĂN GIÀU

  52           PHẠM HỒNG HÀ

  53           TRẦN HỒNG HÀ

  54           NGUYỄN THỊ THU HÀ

  55           NGUYỄN ĐỨC HẢI

  56           NGUYỄN THANH HẢI

  57           HOÀNG TRUNG HẢI

  58           BÙI VĂN HẢI

  59           NGÔ THỊ THANH HẰNG

  60           NGUYỄN MẠNH HIỂN

  61           PHÙNG QUỐC HIỂN

  62           BÙI THỊ MINH HOÀI

  63           LÊ MINH HOAN

  64           VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

  65           NGUYỄN MẠNH HÙNG

  66           NGUYỄN MẠNH HÙNG

  67           LỮ VĂN HÙNG

  68           NGUYỄN VĂN HÙNG

  69           NGUYỄN VĂN HÙNG

  70           ĐINH THẾ HUYNH

  71           LÊ MINH HƯNG

  72           THUẬN HỮU

  73           LÊ MINH KHÁI

  74           NGUYỄN ĐÌNH KHANG

  75           TRẦN VIỆT KHOA

  76           ĐIỂU KRÉ

  77           NGUYỄN THẾ KỶ

  78           HOÀNG THỊ THÚY LAN

  79           TÔ LÂM

  80           CHẨU VĂN LÂM

  81           HẦU A LỀNH

  82           NGÔ XUÂN LỊCH

  83           NGUYỄN HỒNG LĨNH

  84           LÊ THÀNH LONG

  85           NGUYỄN ĐỨC LỢI

  86           NGUYỄN VĂN LỢI

  87           VÕ MINH LƯƠNG

  88           UÔNG CHU LƯU

  89           LÊ TRƯỜNG LƯU

  90           TRƯƠNG THỊ MAI

  91           PHAN VĂN MÃI

  92           TRẦN THANH MẪN

  93           PHẠM BÌNH MINH

  94           TRẦN BÌNH MINH

  95           CHÂU VĂN MINH

  96           LẠI XUÂN MÔN

  97           GIÀNG PÁO MỶ

  98           PHẠM HOÀI NAM

  99           NGUYỄN PHƯƠNG NAM

  100         BÙI VĂN NAM

  101         TRẦN VĂN NAM

  102         NGUYỄN VĂN NÊN

  103         LÊ THỊ NGA

  104         NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

  105         NGUYỄN THANH NGHỊ

  106         TRƯƠNG QUANG NGHĨA

  107         NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

  108         PHÙNG XUÂN NHẠ

  109         NGUYỄN THIỆN NHÂN

  110         CAO ĐỨC PHÁT

  111         ĐOÀN HỒNG PHONG

  112         NGUYỄN THÀNH PHONG

  113         TÒNG THỊ PHÓNG

  114         HỒ ĐỨC PHỚC

  115         NGUYỄN HẠNH PHÚC

  116         NGUYỄN XUÂN PHÚC

  117         VÕ VĂN PHUÔNG

  118         TRẦN QUANG PHƯƠNG

  119         TRẦN ĐẠI QUANG

  120         HOÀNG ĐĂNG QUANG

  121         LÊ HỒNG QUANG

  122         TRẦN LƯU QUANG

  123         LÊ THANH QUANG

  124         HOÀNG BÌNH QUÂN

  125         PHẠM VĂN RẠNH

  126         TRẦN VĂN RÓN

  127         VŨ HẢI SẢN

  128         PHAN VĂN SÁU

  129         LÊ ĐÌNH SƠN

  130         BÙI THANH SƠN

  131         NGUYỄN THANH SƠN

  132         TRẦN VĂN SƠN

  133         THÀO XUÂN SÙNG

  134         ĐỖ TIẾN SỸ

  135         LÊ VĨNH TÂN

  136         NGUYỄN ĐỨC THANH

  137         VŨ HỒNG THANH

  138         LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

  139         TRẦN SỸ THANH

  140         NGUYỄN THỊ THANH

  141         PHẠM VIẾT THANH

  142         LÊ VĂN THÀNH

  143         NGUYỄN VĂN THÀNH

  144         ĐINH LA THĂNG

  145         HUỲNH CHIẾN THẮNG

  146         SƠN MINH THẮNG

  147         NGUYỄN XUÂN THẮNG

  148         NGUYỄN VĂN THỂ

  149         NGUYỄN NGỌC THIỆN

  150         ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

  151         LÊ THỊ THỦY

  152         VÕ VĂN THƯỞNG

  153         NGUYỄN XUÂN TIẾN

  154         BÙI VĂN TỈNH

  155         TRẦN QUỐC TỎ

  156         PHẠM THỊ THANH TRÀ

  157         PHAN ĐÌNH TRẠC

  158         DƯƠNG VĂN TRANG

  159         LÊ MINH TRÍ

  160         NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  161         LÊ HOÀI TRUNG

  162         TRẦN QUỐC TRUNG

  163         ĐÀO VIỆT TRUNG

  164         MAI TRỰC

  165         BẾ XUÂN TRƯỜNG

  166         TRẦN CẨM TÚ

  167         TRƯƠNG MINH TUẤN

  168         NGUYỄN THANH TÙNG

  169         TRẦN VĂN TÚY

  170         ĐỖ BÁ TỴ

  171         HUỲNH TẤN VIỆT

  172         VÕ TRỌNG VIỆT

  173         NGUYỄN ĐẮC VINH

  174         TRIỆU TÀI VINH

  175         NGUYỄN CHÍ VỊNH

  176         LÊ HUY VỊNH

  177         NGUYỄN VĂN VỊNH

  178         LÊ QUÝ VƯƠNG

  179         TRẦN QUỐC VƯỢNG

  180         VÕ THỊ ÁNH XUÂN

  II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

  TT           Họ và tên

  1              NGUYỄN HỮU ĐÔNG

  2              NGÔ ĐÔNG HẢI

  3              NGUYỄN VĂN HIẾU

  4              ĐOÀN MINH HUẤN

  5              Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

  6              ĐẶNG QUỐC KHÁNH

  7              ĐÀO HỒNG LAN

  8              LÂM VĂN MẪN

  9              HỒ VĂN NIÊN

  10           NGUYỄN HẢI NINH

  11           LÊ QUỐC PHONG

  12           CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG

  13           BÙI NHẬT QUANG

  14           THÁI THANH QUÝ

  15           BÙI CHÍ THÀNH

  16           VŨ ĐẠI THẮNG

  17           NGUYỄN VĂN THẮNG

  18           NGUYỄN KHẮC TOÀN

  19           LÊ QUANG TÙNG

  20           BÙI THỊ QUỲNH VÂN

   
  6523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận