Danh mục văn bản về Bảo vệ Môi trường, An toàn vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy

Chủ đề   RSS   
 • #565935 31/12/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Danh mục văn bản về Bảo vệ Môi trường, An toàn vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy

  1. Bảo vệ môi trường:

  - Luật bảo vệ môi trường 2014

  Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

  Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  2. An toàn vệ sinh lao động:

  Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

  Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  3. Phòng cháy chữa cháy:

  Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

  Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

  Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

  Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

   

   
  657 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận