Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #440472 03/11/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất

  >>> Hướng dẫn cách xếp bậc lương công chức, viên chức 

  Việc xác định công việc mình đang làm thuộc ngạch nào, mã số bao nhiêu đóng vai trò không kém phần quan trọng, bởi từ đó sẽ là căn cứ để xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và tính lương đối với các đối tượng này.

  Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất

  Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu, mình có thống kê lại Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất được cập nhật đến thời điểm hiện tại (03/11/2016):

  ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

  1. Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Chuyên viên cao cấp

  01.001

  2.

  Thanh tra viên cao cấp

  04.023

  3.

  Kế toán viên cao cấp

  06.029

  4.

  Kiểm tra viên cao cấp thuế

  06.036

  5.

  Kiểm toán viên cao cấp

  06.041

  6.

  Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

  07.044

  7.

  Kiểm tra viên cao cấp hải quan

  08.049

  8.

  Kiểm dịch viên cao cấp động thực vật

  09.066

  9.

  Thẩm kế viên cao cấp

  12.084

  10.

  Kiểm soát viên cao cấp thị trường

  21.187

  11

  Chấp hành viên cao cấp

  03.299

  2. Đối với ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Chuyên viên chính

  01.002

  2.

  Chấp hành viên trung cấp

  03.300

  3.

  Thanh tra viên chính

  04.024

  4.

  Kế toán viên chính

  06.030

  5.

  Kiểm tra viên chính thuế

  06.037

  6.

  Kiểm toán viên chính

  06.042

  7.

  Kiểm soát viên chính ngân hàng

  07.045

  8.

  Kiểm tra viên chính hải quan

  08.050

  9.

  Kiểm dịch viên chính động - thực vật

  09.067

  10.

  Kiểm soát viên chính đê điều

  11.081

  11.

  Thẩm kế viên chính

  12.085

  12.

  Kiểm soát viên chính thị trường

  21.188

  3. Đối với ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Chuyên viên

  01.003

  2.

  Chấp hành viên sơ cấp

  03.301

  3.

  Công chứng viên

  03.019

  4.

  Thanh tra viên

  04.025

  5.

  Kế toán viên

  06.031

  6.

  Kiểm tra viên thuế

  06.038

  7.

  Kiểm toán viên

  06.043

  8.

  Kiểm soát viên ngân hàng

  07.046

  9.

  Kiểm tra viên hải quan

  08.051

  10.

  Kiểm dịch viên động - thực vật

  09.068

  11.

  Kiểm lâm viên chính

  10.078

  12.

  Kiểm soát viên đê điều

  11.082

  13

  Thẩm kế viên

  12.086

  14

  Kiểm soát viên thị trường

  21.189

   4. Đối với ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Cán sự

  01.004

  2.

  Kế toán viên trung cấp

  06.032

  3.

  Kiểm tra viên trung cấp thuế

  06.039

  4.

  Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng)

  07.048

  5.

  Kiểm tra viên trung cấp hải quan

  08.052

  6.

  Kỹ thuật viên kiểm dịch động thực vật

  09.069

  7.

  Kiểm lâm viên

  10.079

  8.

  Kiểm soát viên trung cấp đê điều

  11.083

  9.

  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

  19.183

  10.

  Kiểm soát viên trung cấp thị trường

  21.190

   5. Đối với ngạch nhân viên

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Nhân viên (bao gồm các công việc photo, nhân bản các văn bản, tài liệu, tiếp nhận, đăng ký chuyển giao văn bản đi, đến, kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực tiếp về các văn bản sai thể thức, bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác…)

  01.005

  2.

  Kế toán viên sơ cấp

  06.033

  3.

  Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

  06.034

  4.

  Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

  06.035

  5.

  Nhân viên thuế

  06.040

  6.

  Kiểm ngân viên

  07.047

  7.

  Nhân viên hải quan

  08.053

  8.

  Kiểm lâm viên sơ cấp

  10.080

  9.

  Thủ kho bảo quản nhóm I

  19.184

  10.

  Thủ kho bảo quản nhóm II

  19.185

  11.

  Bảo vệ, tuần tra canh gác

  19.186

  ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

  1. Đối với ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

  09.054

  2.

  Giám định viên cao cấp thuộc bảo vệ thực vật - thú y

  09.062

  3.

  Kiến trúc sư cao cấp

  12.087

  4.

  Nghiên cứu viên cao cấp

  13.090

  5.

  Kỹ sư cao cấp

  13.093

  6.

  Định chuẩn viên cao cấp

  13.097

  7.

  Giám định viên cao cấp

  13.100

  8.

  Dự báo viên cao cấp

  14.103

  9.

  Giảng viên cao cấp

  V.07.01.01

  10.

  Bác sĩ cao cấp

  V.08.01.01

  11.

  Dược sĩ cao cấp

  V.08.08.20

  12.

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp

  17.139

  13.

  Phóng viên - Bình luận viên cao cấp

  17.142

  14.

  Phát thanh viên cao cấp

  17.145

  15.

  Quay phim viên cao cấp

  17.148

  16.

  Đạo diễn nghệ thuật hạng I      

  V.10.03.08

  17.

  Diễn viên hạng I     

  V.10.04.12

  18.

  Họa sĩ cao cấp

  17.160

  19.

  Phương pháp viên cao cấp

  17.172

  20.

  Huấn luyện viên cao cấp

  V.10.01.01

  21.

  Âm thanh viên cao cấp

  17a.191

  22.

  Thư mục viên cao cấp

  17a.194

  2. Đối với ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Lưu trữ viên chính

  V.01.02.01

  2.

  Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

  09.055

  3.

  Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II

  V.03.01.01

  4.

  Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II

  V.03.02.04

  5.

  Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II

  V.03.03.07

  6.

  Kiến trúc sư chính

  12.088

  7.

  Nghiên cứu viên chính

  13.091

  8.

  Kỹ sư chính

  13.094

  9.

  Định chuẩn viên chính

  13.098

  10.

  Giám định viên chính

  13.101

  11.

  Dự báo viên chính

  14.104

  12.

  Giảng viên chính

  V.07.01.02

  13.

  Giáo viên trung học cao cấp

  15.112

  14.

  Bác sĩ chính

  V.08.01.02

  15.

  Dược sĩ chính

  V.08.08.21

  16.

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính

  17.140

  17.

  Phóng viên - Bình luận viên chính

  17.143

  18.

  Phát thanh viên chính

  17.146

  19.

  Quay phim chính

  17.149

  20.

  Dựng phim viên cao cấp

  17.151

  21.

  Đạo diễn nghệ thuật hạng II   

  V.10.03.09

  22.

  Diễn viên hạng II  

  V.10.04.13

  23.

  Họa sĩ chính

  17.161

  24.

  Di sản viên hạng II

  V.10.05.16

  25.

  Thư viện viên hạng II 

  V.10.02.05

  26.

  Phương pháp viên chính

  17.173

  27.

  Huấn luyện viên chính

  V.10.01.02

  28.

  Âm thanh viên chính

  17a.192

  29.

  Thư mục viên chính

  17a.195

  3. Đối với viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Lưu trữ viên

  V.01.02.02

  2.

  Chẩn đoán viên bệnh động vật

  09.056

  3.

  Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

  V.03.01.02

  4.

  Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III

  V.03.02.05

  5.

  Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

  V.03.03.08

  6.

  Kiến trúc sư

  12.089

  7.

  Nghiên cứu viên

  13.092

  8.

  Kỹ sư

  13.095

  9.

  Định chuẩn viên

  13.099

  10.

  Giám định viên

  13.102

  11.

  Dự báo viên

  14.105

  12.

  Quan trắc viên chính

  14.106

  13.

  Giảng viên

  V.07.01.03

  14.

  Giáo viên trung học cơ sở hạng I

  V.07.04.10

  15.

  Giáo viên trung học cơ sở hạng II

  V.07.04.11

  16.

  Giáo viên trung học cơ sở hạng III

  V.07.04.12

  17.

  Giáo viên trung học phổ thông hạng I

  V.07.05.13

  18.

  Giáo viên trung học phổ thông hạng II

  V.07.05.14

  19.

  Giáo viên trung học phổ thông hạng III

  V.07.05.15

  20.

  Bác sĩ

  V.08.01.03

  21.

  Y tá cao cấp

  16.120

  22.

  Hộ sinh hạng II   

  V.08.06.14

  23.

  Kỹ thuật y hạng II    

  V.08.07.17

  24.

  Dược sĩ

  V.08.08.22

  25.

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên

  17.141

  26.

  Phóng viên - Bình luận viên

  17.144

  27.

  Phát thanh viên

  17.147

  28.

  Quay phim viên

  17.150

  29.

  Dựng phim viên chính

  17.152

  30.

  Đạo diễn nghệ thuật hạng III

  V.10.03.10

  31.

  Họa sĩ

  17.162

  32.

  Di sản viên hạng III

  V.10.05.17

  33.

  Thư viện viên hạng III  

  V.10.02.06

  34.

  Phương pháp viên

  17.174

  35.

  Hướng dẫn viên chính

  17.175

  36.

  Tuyên truyền viên chính

  17.177

  37.

  Huấn luyện viên

  V.10.01.03

  38.

  Âm thanh viên

  17a.193

  39.

  Thư mục viên

  17a.196

  4. Đối với ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự:

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Lưu trữ viên trung cấp

  V.01.02.03

  2.

  Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

  09.057

  3.

  Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV

  V.03.01.03

  4.

  Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV

  V.03.02.06

  5.

  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV

  V.03.03.09

  6.

  Kỹ thuật viên

  13.096

  7.

  Quan trắc viên

  14.107

  8.

  Giáo viên tiểu học hạng II

  V.07.03.07

  9.

  Giáo viên tiểu học hạng III

  V.07.03.08

  10.

  Giáo viên tiểu học hạng IV

  V.07.03.09

  11.

  Giáo viên mầm non hạng II

  V.07.02.04

  12.

  Giáo viên mầm non hạng III

  V.07.02.05

  13.

  Giáo viên mầm non hạng IV 

  V.07.02.06

  14.

  Y sĩ hạng IV 

  V.08.03.07

  15.

  Y tá chính

  16.121

  16.

  Hộ sinh hạng III   

  V.08.06.15

  17.

  Kỹ thuật y hạng III

  V.08.07.18

  18.

  Dược hạng IV

  V.08.08.23

  19.

  Kỹ thuật viên chính dược

  16.137

  20.

  Dựng phim viên

  17.153

  21.

  Diễn viên hạng III

  V.10.04.14

  22.

  Họa sỹ trung cấp

  17.163

  23.

  Di sản viên hạng IV

  V.10.05.18

  24.

  Thư viện viên hạng IV 

  V.10.02.07

  25.

  Hướng dẫn viên

  V.10.01.04

  26.

  Tuyên truyền viên

  17.178

  5. Đối với ngạch nhân viên

  TT

  Ngạch

  Mã số

  1.

  Quan trắc viên sơ cấp

  14.108

  2.

  Y tá

  16.122

  3.

  Hộ sinh hạng IV 

  V.08.06.16

  4.

  Kỹ thuật y hạng IV  

  V.08.07.19

  5.

  Y công

  16.129

  6.

  Hộ lý

  16.130

  7.

  Nhân viên nhà xác

  16.131

  8.

  Dược tá

  16.136

  9.

  Kỹ thuật viên dược

  16.138

  Căn cứ pháp lý:

  - Quyết định 78/2004/QĐ-BNV

  - Thông tư 09/2010/TT-BNV

  - Thông tư 10/2010/TT-BNV

  - Thông tư 11/2014/TT-BNV

  - Thông tư 13/2014/TT-BNV

  - Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

  - Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

  - Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV

  - Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  - Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

  - Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  - Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  - Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  - Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV

  - Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 29/04/2018 10:12:48 CH Bỏ ưu tiên chủ đề
   
  311711 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  ledinhdinh1977 (21/08/2018) nkimthoa186 (15/05/2017) daipro9x (09/11/2016) Virtue (07/11/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận