Đánh giá công chức trong thời gian cử đi đào tạo tập trung

Chủ đề   RSS   
 • #596233 29/12/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Đánh giá công chức trong thời gian cử đi đào tạo tập trung

  Mình có tình huống là theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, tại khoản 3 điều 2 có nói nêu "Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên". Quy định vậy, đối tượng đi học tập trung trên 3 tháng có thuộc này không? Mình xin cảm ơn.
   
  888 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ltd240195 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596234   29/12/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 13088
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 251 lần


  Đánh giá công chức trong thời gian cử đi đào tạo tập trung

  Về vấn đề của bạn, tại Điều 49 Luật Cán bộ, công chức 2008 có nêu:

  "Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng
  ...
  2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật."

  Bên cạnh đó, tại Luật Viên chức 2010 có nội dung:

  "Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng
  ...
  2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương."

  ==> Theo đó, dù là công chức, hay là viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì đều được hưởng lương và phụ cấp. Bên cạnh đó, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục. Vì vậy, quan điểm của mình thì thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng vẫn xem là thời gian công tác trong năm để tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

  Đối chiếu với nội dung tại Nghị định 90 mà bạn nêu thì khi được cử đi học tập trung 3 tháng thì xác định là vẫn thực hiện đánh giá và được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nếu đáp ứng các tiêu chí xếp loại tương ứng.

  Các quy định mình dẫn chiếu trên không khẳng định cụ thể và cũng chỉ trình bày theo hướng quan điểm nên để chính xác thì bạn vẫn nên trao đổi thêm với cơ quan quản lý tại địa phương để được giải đáp chính xác nhất.

   
  Báo quản trị |  
 • #596700   31/12/2022

  peodangyeu
  peodangyeu

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/12/2022
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 8 lần


  Đánh giá công chức trong thời gian cử đi đào tạo tập trung

  Căn cứ Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

  "Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

  2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

  4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên."

  Như vậy, theo đó không có quy định riêng về trường hợp đi học tập trung trên 3 tháng. Vậy trường hợp 3 tháng đi học tập trung không làm việc thì sẽ thuộc đối tượng nêu trên, sẽ vẫn thực hiện đánh giá nhưng không được xếp hạng hoàn thành tốt nhiêm vụ trở lên.

   
  Báo quản trị |