Đảng viên dự bị có được quyền tham dự đại hội đảng viên hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #557072 31/08/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Đảng viên dự bị có được quyền tham dự đại hội đảng viên hay không?

  Căn cứ theo Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 quy định:

  "Điều 11. Đề cử
  ...
  2- Ở đại hội đảng viên, đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp uỷ cấp mình.

  ...

  Điều 15. Quyền bầu cử

  1- Chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

  2- Ở đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử."

  Ngoài ra tại Điều 3 Điều lệ Đảng công sản Việt Nam 2011 quy định:

  "Điều 3:

  Đảng viên có quyền:

  1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

  2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Bộ Chính trị.

  3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

  4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

  Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trữ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng."

  Theo đó, đảng viên dự bị vẫn có quyền tham gia đại hội đảng viên, tuy nhiên không có quyền bầu cử.

   
  2977 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận