Đang nhận nhận trợ cấp khuyết tật hàng tháng nếu giờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì có bị gì không?

Chủ đề   RSS   
 • #593140 30/10/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10587
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 194 lần


  Đang nhận nhận trợ cấp khuyết tật hàng tháng nếu giờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì có bị gì không?

  Căn cứ Điều 9 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định:

  "Điều 9. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

  1. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

  2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất."

  => Theo quy định trên người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được cấp thẻ BHYT.

  Người này làm việc theo HĐLĐ từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHYT theo diện người lao động tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008

  Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì do thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT nên người này sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất. => Tức được cấp thẻ BHYT theo diện người khuyết tật do diện này được BHYT thanh toán 100% theo điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi 2014, tham gia theo diện NLĐ chỉ được BHYT thanh toán 80% mà thôi. 

  Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT 2008 sửa đổi 2014 có quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

  Mà theo Điều 12 Luật BHYT thì đối tượng đóng BHYT đầu tiên là người lao động => Do đó, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm đóng và trích đóng BHYT cho NLĐ. Còn NLĐ khuyết tật vẫn được cấp thẻ BHYT theo diện bảo trợ xã hội được BHYT thanh toán 100% chị nhé.

  Còn về BHXH, BTN thì người lao động có làm việc theo HĐLĐ cho đơn vị thì đơn vị vẫn đóng bảo hiểm bình thường. Việc này không ảnh hưởng đến chế độ bảo trợ xã hội của họ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

   

   

   
  684 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận