Dân sự - Bồi Thường ngoài Hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #102359 13/05/2011

  minhman.duong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/05/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Dân sự - Bồi Thường ngoài Hợp đồng

  Cho Mẫn xin hỏi những câu hỏi loại này thì mình trả lời thế nào?
  Tất nhiên là xét căn cứ phát sinh trách nhiệm như: Thiệt hại - Hành vi trái PL - Nhân Quả - Lỗi nhưng Mẫn không biết trình bày và phân tích thế nào

  Phân tích điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài HĐ trong trường hợp :
  - vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
  - thiệt hại do nhiều người cùng gây ra
  - người bị hại cũng có lỗi
  - thiệt hại do pháp nhân gây ra
  - người dưới 15 tuổi, mất hành vi dân sự trong thời gian quản lý của trường học, bệnh viện, tổ chức khác

  Xin cám ơn trước
  Mẫn
   
  6147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #102346   13/05/2011

  minhman.duong
  minhman.duong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/05/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  về Luật Dân sự: Bồi thường Thiệt hại ngoài HĐ

  Các anh chị chỉ giúp em mấy câu này với.
  1. Bồi thường thiệt hại khi không có ủy quyền có khác gì so với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không? 
  em trả lời thế này thì sao: 

  Điều 597. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
  1. Khi người thực hiện công việc không có uỷ quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.
  2. Nếu người thực hiện công việc không có uỷ quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

  Điều 609. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
  Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường.

   
  2 Phân tích điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiêt hại ngoài hợp đồng trong trường hợp thiệt hai do nhiều người cùng gây ra
  Trả lời: Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau. (trích Điều 616 BLDS)
  Vấn đề là những câu phân tích điều Luật thì điều kiện của trường hợp đó lại trùng với cấu thành cơ bản của tội đó rồi. em trả lời giống như trích dẫn lại như thế có đúng không? có cách phân tích điều kiện phát sinh nào khác không? (ví dụ như điều kiện phát sinh của Điều 618 chẳng hạn)
  Xin cám ơn trước
  Mẫn 
   
  Báo quản trị |