Dự thảo Luật mới

69 Trang «<676869

Chuyên mục: Dự thảo Luật mới   RSS RSS

Cùng bàn về những dự thảo luật mới để biết có thể tác động những gì, tác động đến ai, hay để tham gia góp ý cho cơ quan soạn thảo... Mời bạn xem và post tại đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Dự thảo Nghị Định quản lý hoạt động kinh doanh Vàng.

Người gởi tranthibichvan_tax06

01 10.912

Dự thảo Thông Tư : " Chung cư lại được phép làm văn phòng " của Bộ Xây Dựng.

Người gởi tranthibichvan_tax06

03 17.895
trantrinhtuananh
15/06/2011

Khuyến mại dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng.- người tiêu dùng được gì? nhà mạng được gì?

Người gởi QuyetQuyen945

03 16.639
caythongnoel
05/06/2011

Về tổ chức hệ thống giám định trong dự thảo Luật giám định tư pháp

Người gởi mencoi

01 8.789
mencoi
05/06/2011

Đề xuất miễn thuế TNCN đối với đầu tư chứng khoán năm 2011

Người gởi tranthibichvan_tax06

02 7.756

Có thể giảm mức 5% thuế chia cổ tức

Người gởi tranthibichvan_tax06

02 12.194

Cân nhắc giãn thuế cho doanh nghiệp gặp khó khăn

Người gởi tranthibichvan_tax06

03 8.382

Thuế thu nhập cá nhân, nếu sửa chỉ nên nới rộng bậc thuế

Người gởi tranthibichvan_tax06

13 13.831

Đề xuất miễn, giảm thuế VAT

Người gởi tranthibichvan_tax06

01 9.014
k3405
07/04/2011
69 Trang «<676869