Đảm bảo 100% cán bộ, công chức Hà Nội được cấp thẻ CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản VNeID

Chủ đề   RSS   
 • #602716 22/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1842)
  Số điểm: 64135
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1371 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đảm bảo 100% cán bộ, công chức Hà Nội được cấp thẻ CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản VNeID

  Ngày 17/5/2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1451/UBND-KSTTHC về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố.

  Để phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến và nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ, UBND Thành phố đưa ra một số nội dung yêu cầu sau:

  Đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND Thành phố Hà Nội có một số  yêu cầu sau

  - Tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đang viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và công dân trên địa bàn phụ trách điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu về xuất, nhập cảnh; Nghị định 59/2022/NĐ-CP điện tử và Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  - Chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 5 năm 2023 để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Công dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố;

  Đồng thời vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tư tren nen tang ứng dụng VNelD đẻ chủ động sắp xếp thời gian hợp lý sớm thực hiện việc đăng ký làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tư.

  Lưu ý:

  (1)  Đối với tài khoản định danh Mục I thực hiện trực tiếp đăng ký thông qua ứng dụng VNelD di động: Đòi với tài khoản định danh Mức 2 đến cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) và làm thủ tục đăng ký.

  (2) Khi kích hoạt thành công và đăng nhập cư dụng ứng dụng VNelD mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.

  Phối hợp Công an Thành phố trong việc tra cứu thông tin công dân đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội nay không cư trú tại địa chỉ đăng ký thường trú đi không rõ địa chỉ và bổ sung các trường thông tin còn thiếu của nhân khâu lẻn Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  (3) Phân công cán bộ, cử đầu mối phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong công tác đôn đốc, hướng dẫn cán bộ. đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện (trước ngày 20/5/2023).

  Xem chi tiết tại Công văn 1451/UBND-KSTTHC ban hành ngày 17/5/2023.

   
  330 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (01/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận