Đại biểu HĐND chuyển vị trí công tác thì có phải thôi làm nhiệm vụ đại biểu?

Chủ đề   RSS   
 • #512266 15/01/2019

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Đại biểu HĐND chuyển vị trí công tác thì có phải thôi làm nhiệm vụ đại biểu?

  Tại Khoản 1 Điều 101 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định như sau:

  "Điều 101. Thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân

  1. Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác."

  Như vậy điều kiện ở đây phải là ĐỒNG THỜI không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì mới xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Nếu hiện tại chuyển đổi vị trí công tác sang một đơn vị khác nhưng vẫn còn cư trú ở đơn vị đó thì không phải là điều kiện để thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND. 

  Bên cạnh đó, tại Điều 94 Luật này cũng có nêu về trách nhiệm của đại biểu HĐND là phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Như vậy, việc đại biểu chuyển sang một đơn vị khác nhưng vẫn cư trú tại địa phương thì vẫn được tiếp tục hoạt động tại đơn vị nơi họ được bầu cử.

   

   
  2115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận