DA đấu giá đất, đấu thầu đầu tư khu đô thị có phải là thuộc loại DA PPP không?

Chủ đề   RSS   
 • #570453 20/04/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  DA đấu giá đất, đấu thầu đầu tư khu đô thị có phải là thuộc loại DA PPP không?

  Khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định: Dự án PPP là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây:
   
  - Xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;
   
  - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;
   
  - Vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.
   
  Điều 4 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định về Lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP như sau:
   
  "Điều 4. Lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dự án PPP
   
  1. Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:
   
  a) Giao thông vận tải;
   
  b) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;
   
  c) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;
   
  d) Y tế; giáo dục - đào tạo;
   
  đ) Hạ tầng công nghệ thông tin.
   
  2. Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP được quy định như sau:
   
  a) Không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này; trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không thấp hơn 100 tỷ đồng;
   
  b) Không thấp hơn 100 tỷ đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
   
  c) Quy định về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu tại điểm a và điểm b khoản này không áp dụng đối với dự án theo loại hợp đồng O&M.
   
  ..."
   
  Như vậy, không thể đưa ra nhận định chắc chắn là "dự án đấu giá đất", "dự án đầu tư khu đô thị" có được xem là dự án PPP không, mà phải dựa vào những tiêu chí trên để xác định.
   
   
  602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599634   28/02/2023

  DA đấu giá đất, đấu thầu đầu tư khu đô thị có phải là thuộc loại DA PPP không?

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. qua bài viết mà mình biết thêm được các quy định như dự án PPP là gì, "dự án đấu giá đất", "dự án đầu tư khu đô thị" có được xem là dự án PPP không, tiêu chí nào để xác định các dự án này là dự án PPP. Mong rằng sẽ đọc thêm được nhiều bài viết tương tự từ tác giả

   
  Báo quản trị |  
 • #601529   31/03/2023

  vantienggg2000
  vantienggg2000

  Sơ sinh

  Vietnam --> Quảng Ngãi
  Tham gia:21/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  DA đấu giá đất, đấu thầu đầu tư khu đô thị có phải là thuộc loại DA PPP không?

  Cảm ơn bài viết bạn đã chia sẽ, nội dung bài viết vô cùng hữu ích. Nhờ có nội dung bài viết mà mình đã biết rõ hơn về các hình thức đầu tư PPP là gì, quy mô của hình thức đầu tư PPP là bao nhiêu và hiểu rõ hơn về lĩnh vực đầu tư

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #601564   31/03/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  DA đấu giá đất, đấu thầu đầu tư khu đô thị có phải là thuộc loại DA PPP không?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin về dự án PPP này.

  Như vậy, có thể thấy rằng, để xác định được một dự án đầu tư có phải là dự án PPP không thì cần phải dựa trên các yếu tố trên bên trên bài viết.

   
  Báo quản trị |