Đã có Thông tư hướng dẫn bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

Chủ đề   RSS   
 • #566363 08/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Đã có Thông tư hướng dẫn bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

  Thông tư quy định việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

  Thông tư quy định việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

  Ngày 29/12/2020, Bộ Công an ra Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thầm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

  Nổi bật trong văn bản là quy định về Đối tượng, phạm vi, nội dung bảo vệ và căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tại Điều 3 cụ thể:

  1. Những người được bảo vệ:

  - Người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

  - Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ)

  *Lưu ý: Người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

  2. Phạm vi, nội dung bảo vệ:

  Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

  Trong đó tài sản được bảo vệ là tài sản của người tố cáo nhưng không bao gồm tài sản ở nước ngoài.

  3. Căn cứ áp dụng:

  Khi có căn cứ về việc tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hay ngay tức khắc do việc tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

  4. Biện pháp bảo vệ: (Điều 10)

  Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan Công an cấp có thẩm quyền cỏ thể áp dụng một hoặc một số biện pháp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định tại Điều 58 Luật Tố cáo.

  Ngoài ra, Khi nhận được đề nghị, yêu cầu của người cổ thẩm quyền giải quyết tố cáo, văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cảo về hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; xét thay đề nghị, yêu cầu là có cản cứ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của minh, trong thời hạn 03 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được đề nghị, yêu cằu Thủ trưởng Công an các cấp có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

  Thông tư có hiệu lực từ 15/2/2021. 

  Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

   
  1170 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận