Đã có Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 1/7/2019

Chủ đề   RSS   
 • #520045 05/06/2019

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 906 lần


  Đã có Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí từ 1/7/2019

   Đã có Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 1/7/2019

  Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chuyển sang hợp đồng làm việc có thời hạn

  10 thay đổi quan trọng mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần biết

   

  Theo đó, mức lương, phụ cấp  (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng tại Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019.

  Thông tư 04/2019/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019 và thay thế cho Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Theo đó Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí được hướng dẫn như sau:

  3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này:

  Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP  được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

  4. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư này:

  a) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

  b) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh | lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

   

  Mời bạn xem chi tiết thông tư: TẠI ĐÂY

   
  32427 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận