Đã chuyển khẩu đi nơi khác thì có thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #593697 05/11/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3395
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Đã chuyển khẩu đi nơi khác thì có thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

  Tình huống đặt ra: Hiện nay tôi đã chuyển khẩu đến một địa phương khác thì có được gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hay không?

  Theo Khoản 2 Điều 17 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

  “Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

  [...]

  2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:

  a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

  b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. [...]”

  Ngoài ra, Khoản 2 Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

  “Điều 4. Nghĩa vụ quân sự

  [...]

  2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này. [...]”

  => Như vậy, nếu trường hợp bạn chuyển khẩu thì bạn vẫn phải chấp hành nghĩa vụ quân sự tại nơi đăng ký thường trú mới. Dù bạn có chuyển khẩu, hay tách khẩu nếu bạn vẫn trong độ tuổi gọi nhập ngũ thì Anh vẫn sẽ được gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

   
   
  6367 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ducphung024@gmail.com (20/09/2023) ThanhLongLS (07/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596292   29/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Đã chuyển khẩu đi nơi khác thì có thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

  Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, mỗi công dân khi đến tuổi đều phải có trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự. Việc di chuyển đến nơi ở mới không ảnh hưởng đến việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Do đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ thì vẫn phải tuân thủ. Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc thay đổi chỗ ở để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Hành vi không tham gia nghĩa vụ quân sự (trừ các trường hợp được miễn, tạm hoãn) là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

   
  Báo quản trị |