Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #578842 30/12/2021

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

  Một hộ dân dựng nhà trên đất 5% của xã, được xã cho mượn. Nay có công trình đầu tư triển khai trên phần đất này, yêu cầu gia đình giải phóng mặt bằng nhưng gfia đình côs tình không giải phóng. Hỏi huyện có áp dụng biện pháp cưỡng chế được không? Thủ tục cưỡng chế như thế nào?

   

   
  267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578848   30/12/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

  Khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013 quy định:

  "Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  ...

  3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

  d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

  Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này."

  Như vậy, trường hợp không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

  Thủ tục cưỡng chế thực hiện theo Điều 71 Luật Đất đai 2013. Bao gồm các bước sau:

  -          Bước 1: Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế

  -          Bước 2: Vận động, thuyết phục, đối thoại

  -          Bước 3: Tổ thức thực hiện cưỡng chế

   
  Báo quản trị |