Công văn 2665/CT-TTHT hướng dẫn các việc DN cần thực hiện và báo cáo thuế đầu năm 2016

Chủ đề   RSS   
 • #415606 15/02/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  Công văn 2665/CT-TTHT hướng dẫn các việc DN cần thực hiện và báo cáo thuế đầu năm 2016

  Đang tìm quy định hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 thì thấy có Công văn 2665/CT-TTHT ngày 25/12/2015 của Cục thuế tỉnh Long An. Mặc dù không phải Cục thuế nơi mình làm việc nhưng thôi xài tạm.

  Tại Công văn này có một số nội dung:

  I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2015

  1. Thuế GTGT: Người nộp thuế không phải thực hiện quyết toán thuế GTGT theo năm quy định.

  2. Khai quyết toán thuế TNDN

  - Hướng dẫn áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí.

  - Hướng dẫn áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.

  - Một số lưu ý về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế.

  3. Báo cáo tài chính

  4. Khai quyết toán thuế TNCN

  5. Khai quyết toán thuế tài nguyên.

  6. Quyết toán thuế khấu trừ của nhà thầu nước ngoài

  II. Các công việc thực hiện cho năm 2016

  1. Khai thuế môn bài năm 2016

  2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2016

  3. Các đăng ký đầu năm cho năm tài chính 2016

  III. Lưu ý chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

  1. Áp dụng thuế suất thuế TNDN

  2. Quy định địa bàn ưu đãi thuế

  3. Hiệu lực thi hành Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

  4. Hiệu lực thi hành Thông tư hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt

  5. Hoàn thuế GTGT

  Xem thêm tại Công văn 2665/CT-TTHT ngày 25/12/2015 của Cục thuế Long An tại file đính kèm.

   
  3645 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận