Công văn 1938/BTC-TCT: Lưu ý 24 văn bản bị hiểu lầm là hết hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #568707 05/03/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Công văn 1938/BTC-TCT: Lưu ý 24 văn bản bị hiểu lầm là hết hiệu lực

  24 văn bản bị hiểu lầm là hết hiệu lực

  24 văn bản bị hiểu lầm là hết hiệu lực

  Ngày 26/2/2021, Bộ Tài chính ra Công văn 1938/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác. Theo nội dung công văn, một số văn bản sau đây không phải là văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế, vì vậy cho đến khi Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, những văn bản này chưa hết hiệu lực.

  23 văn bản bao gồm:

  - Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

  - Thông tư 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013.

  - Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếNghị định 12/2015/NĐ-CP

  - Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

  - Thông tư 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giả dầu thô biến động tăng.

  - Thông tư 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ.

  - Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

  - Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

  - Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

  - Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

  - Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

  - Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

  - Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

  - Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

  - Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

  - Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

  - Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  - Thông tư 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  - Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  - Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết bị Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

  - Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

  - Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

  - Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

  - Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC.

  Các quy định trong các văn bản nêu trên vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có nội dung thay thế.

   
  4206 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (06/03/2021) admin (06/03/2021) ThanhLongLS (05/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #568750   06/03/2021

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3491
  Được cảm ơn 5360 lần
  SMod

  Như vậy là TVPL cần cập nhật lại tình trạng hiệu lực của một số văn bản này. Chẳng hạn 56/2008/TT-BTC đã bị cho là hết hiệu lực trên TVPL.

  Ngoài ra thì bài viết cũng cần kiểm tra và sửa lại, vì nội dung dưới đây là hơi bị tréo ngoe.

  Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

   

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 06/03/2021 12:03:26 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #568816   08/03/2021

  Trong danh sách kia thì mình chỉ phân vân TT 156 và TT 41 thôi.

  - TT 156 thì tên của nó đã ghi rành rành là ... mà giờ nói là không phải văn bản qđctth thì hơi khó hiểu.

  - TT 41 thì nó hướng dẫn NĐ 20, trong khi NĐ 20 đã bị thay bằng NĐ 132, vừa rồi chính TCT cho biết NĐ 132 không cần thông tư nữa, như thế làm sao áp dụng TT 41 trên thực tế được.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hunghtk1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/03/2021)