Công văn 1194: Giới thiệu 22 điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Chủ đề   RSS   
 • #570546 22/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Công văn 1194: Giới thiệu 22 điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  Điểm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

  Điểm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế - Minh họa

  Ngày 20/4/2021, Tổng cục thuế ra Công văn 1194/TCT - CK V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Những điểm mới của Thông tư 19 được giới thiệu bao gồm:

  1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Thông tư 19)

  2. Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử (Điều 4 Thông tư 19)

  3. Gửi thông báo, quyết định, văn bản điện tử của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư 19)

  4. Chứng từ điện tử (Điều 6 Thông tư 19)

  5. Ký hiệu điện tử trong giao dịch điện tử (Điều 7 Thông tư 19)

  6. Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế (Điều 8 Thông tư 19)

  7. Sửa đổi, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tiền thuế trong thời gian Cổng thông ti của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi. (Điều 9 Thông tư 19)

  8. Đăng ký giao dịch thuế điện tử (Điều 10 Thông tư 19)

  9. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử (Điều 11 Thông tư 19)

  10. Ngừng giao dịch vơi cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 12 Thông tư 19)

  11. Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (Điều 13 Thông tư 19)

  12. Giao dịch điện tử trong khai thuế (Điều 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư 19)

  13. Giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử (Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Thông tư 19)

  14. Giao dịch điện tử trong hoàn thuế điện tử (Điều 27, 28 Thông tư 19)

  15. Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế điện tử (Điều 19, 30Thông tư 19)

  16. Giao dịch điện tử trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế (Điều 31 Thông tư 19)

  17. Xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử (Điều 32 Thông tư 19)

  18. Giao dịch điện tử trong cung cấp  các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 33, 34 Thông tư 19)

  19. Kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có t hẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40 Thông tư 19)

  20. Dịch vụ người trung gian trong lĩnh vực thuế (tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN)

  21. Các mẫu biểu

  22. Hiệu lực thi hành  

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   
  1754 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (23/04/2021) ThanhLongLS (23/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận