Công ty TNHH Sài Gòn RDC kiện Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc yêu cầu thanh toán số tiền mua hàng còn thiếu

Chủ đề   RSS   
 • #263761 24/05/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3535)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4356 lần


  Công ty TNHH Sài Gòn RDC kiện Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc yêu cầu thanh toán số tiền mua hàng còn thiếu

  Số hiệu

  06/2007/KDTM-PT

  Tiêu đề

  Công ty TNHH Sài Gòn RDC kiện Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc yêu cầu thanh toán số tiền mua hàng còn thiếu

  Ngày ban hành

  17/01/2007

  Cấp xét xử

  Phúc thẩm

  Lĩnh vực

  Kinh tế

   

  Toà án cấp sơ thẩm đã xử buộc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc phải trả số tiền mua hàng còn thiếu cho Công ty TNHH Sài Gòn RDC là có căn cứ.

  Tại phiên toà phúc thẩm bị đơn không xuất trình được chứng cứ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.


  Bản án số:06/2007/KDTM-PT /> Ngày 17 tháng 01 năm 2007 
  V/v “Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông”.

  Nguyên đơn: Công ty TNHH Sài Gòn RDC

  Bị đơn: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiến Phúc

  NHẬN THẤY

  - Nguyên đơn trình bày:

  Căn cứ Phiếu đặt hàng số SRDC/1002/RMC-L/6177/05 ngày 16/02/2005, Công ty TNHH Sài Gòn-RDC đã cung cấp cho Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc khối lượng bê tông trộn sẵn là 161,50m3 với tổng trị giá là 98.201.000đ. Công ty Tiến Phúc đã thanh toán được 51.503.000đ, còn nợ lại 46.698.000đ không chịu thanh toán nên Công ty Sài Gòn-RDC khởi kiện yêu cầu Công ty Tiến Phúc phải thanh toán số tiền hàng còn nợ nói trên.

  - Bị đơn trình bày:

  Xác nhận có mua bê tông của Công ty Sài Gòn-RDC với khối lượng và trị giá như nguyên đơn trình bày nhưng đã thanh toán đủ cho nguyên đơn nên không đồng ý thanh toán nữa.

  Tại bản án kinh doanh thương mại số441/2006/KDTM-ST ngày 05/9/2006, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

  Ap dụng Điều 63, khoản 2 Điều 71 và Điều 73 Luật thương mại:

  1/ Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Sài Gòn- RDC số tiền mua hàng còn nợ theo phiếu đặt hàng số SRDC/1002/RMC-L/6177/05 ngày 16/02/2005 giữa các bên và các hóa đơn số 000835, số 000836 cùng ngày 23/3/2005 và số 000938 ngày 31/3/2005 do Công ty TNHH Sài Gòn-RDC phát hành là 46.698.000đ (bốn mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi tám ngàn đồng).

  2/ Về án phí:

  - Công ty TNHH Sài Gòn-RDC không phải chịu án phí nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.167.450 đồng (theo Biên lai thu tiền số 001818 ngày 17/4/2006 của Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh).

  - Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc phải chịu án phí sơ thẩm là 2.334.000đ (hai triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

  Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo luật định.

  Ngày 05/9/2006 bị đơn Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc có đơn kháng cáo xin xét xử lại.

  XÉT THẤY

  Tại phiên toà đại diện của bị đơn là bà Nguyễn Thị Nghi Uyên và luật sư trình bày nội dung kháng cáo: không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm vì cho rằng Công ty xây dựng và Thương mại Tiến Phúc đã trả tiền trước khi mua hàng cho Công ty TNHH Sài Gòn RDC. Bằng chứng là Công ty TNHH Sài Gòn đã xuất hóa đơn bán hàng và giao hàng theo đúng với nội dung của phiếu đặt hàng là thanh toán 100% trước khi giao hàng. Phía nguyên đơn không đồng ý với kháng cáo của bị đơn và cho rằng phiếu đặt hàng là mẫu in của Công ty song khi bán hàng thì hai bên thỏa thuận thực tế với số lượng mua và phương thức thanh toán: nếu Công ty Tiến Phúc đã trả tiền thì đề nghị xuất trình hóa đơn trả tiền.

  Xét kháng cáo của bị đơn:

  Công ty Tiến Phúc thừa nhận có mua 161,50m3 bê tông trộn sẵn của Công ty TNHH Sài Gòn RDC và đã đã nhận đủ hàng. Do Công ty Tiến Phúc mới thanh toán 51.503.000đ còn thiếu là 46.698.000đ nên Công ty TNHH Sài Gòn GDC khởi kiện. Phía bị đơn không xuất trình được các hóa đơn thanh toán số tiền 46.698.000đ cho nguyên đơn. Bị đơn cho rằng đã thanh toán theo phiếu đặt hàng là không đúng vì phiếu đặt hàng chỉ là sự thỏa thuận của hai bên sẽ tiến hành mua bán hàng hóa, không phải là phiếu thanh toán. Còn hóa đơn xuất hàng VAT của phía bên bán là thực hiện nguyên tắc khi bán hàng theo luật kế toán và luật thuế VAT, không phải là hóa đơn thanh toán nên không thể chấp nhận được. Mặt khác thấy toàn bộ số tiền mà bên mua phải trả là 98.201.000đ thì bên mua và bên bán đều xuất trình được hóa đơn nộp tiền là 51.503.000đ số tiền còn thiếu 46.698.000đ bên mua không xuất trình được.

  Toà án cấp sơ thẩm đã xử buộc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc phải trả số tiền mua hàng còn thiếu cho Công ty TNHH Sài Gòn RDC là có căn cứ.

  Tại phiên toà phúc thẩm bị đơn không xuất trình được chứng cứ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

  Căn cứ khoản 1 điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự.

  QUYẾT ĐỊNH

  Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc, giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại số 441 ngày 05-9-2006 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH Sài Gòn RDC. Buộc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc phải trả cho Công ty TNHH Sài Gòn RDC số tiền 46.698.000đ do mua hàng còn thiếu tiền (mua bê tông trộn sẳn theo phiếu đặt hàng SRDC/1002/RMC-L/6177/05 ngày 16/2/2005).

  - Buộc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tiến Phúc nộp án phí phúc thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

  Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 24/05/2013 08:16:01 SA
   
  5800 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận