Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #584642 30/05/2022

  Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

  Có thể thấy, vấn đề được các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm khi tham gia góp vốn vào công ty cổ phần đó chính là việc phân chia lợi nhuận. Trong đó, cổ tức xuất phát từ những khoản lợi nhuận của công ty, sau khi được hoàn thành các nghĩa vụ khác, khoản lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho cổ đông. Vậy trong trường hợp công ty tiến hành tăng vốn điều lệ thì cổ tức sẽ chia trên mức vốn cũ hay mức vốn đã tăng?

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

  "Điều 135. Trả cổ tức

  1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

  2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

  b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

  c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

  4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

  c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

  d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

  đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

  e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty."

  =>> Như vậy, theo quy định trên trước khi chi trả cổ tức thì doanh nghiệp phải thực hiện lập danh sách cổ công được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức và thực hiện thông báo trả cổ tức cho cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Do đó, nếu việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ diễn ra trước khi doanh nghiệp lập danh sách cổ đông nhận cổ tức thì sẽ thực hiện phân chia cổ tức theo vốn điều lệ mới. Còn trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ sau khi đã có danh sách cổ đông nhận cổ tức thì lúc này mình vẫn sẽ thực hiện phân chia cổ tức theo vốn điều lệ cũ.
   
  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 30/05/2022 10:12:20 CH Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 30/05/2022 10:03:55 CH
   
  120 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584821   31/05/2022

  Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Để giữ nguồn vốn ở lại trong doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các doanh nghiệp thường lựa chọn chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, đồng thời tăng vốn điều lệ. Theo đó, việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ diễn ra trước khi doanh nghiệp lập danh sách cổ đông nhận cổ tức thì sẽ thực hiện phân chia cổ tức theo vốn điều lệ mới là đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

   
  Báo quản trị |  
 • #585713   24/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1430
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 18 lần


  Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

  Cảm ơn bạn Thanh Ngọc đã chia sẻ bài viết hữu ích này. Về vấn đề chia cổ tức cho các cổ đông khi công ty thực hiện tăng vốn điều lệ đang được rất nhiều công ty cổ phần quan tâm. Mong rằng bạn sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay và thú vị đến với bạn đọc nữa nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #586834   29/06/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (433)
  Số điểm: 3083
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

  Cảm ơn bạn viết của bạn. Việc tăng vốn điều lệ sẽ làm tăng giá trị tương ứng tính trên mỗi cổ phần, do đó, khi thực hiện chia cổ tức, công ty cần căn cứ trên tỷ giá cổ phần mới sau khi tăng vốn để đảm bảo được quyền lợi và giá trị cổ tức mà cổ đông được nhận. Về nguyên tắc xác định thời điểm để quyết định chi trả theo mức cổ phần mới hay cũ (trước khi tăng vốn điều lệ) thì mình đồng tình với việc dựa vào thời điểm 30 ngày lập danh sách cổ đông và mức chi trả cổ tức như bạn chia sẻ ở trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #586846   29/06/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (584)
  Số điểm: 4735
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 82 lần


  Công ty tăng vốn điều lệ chia cổ tức như thế nào

  Cảm ơn bài viết của bạn, có doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu do số cổ phần công ty tăng lên, nhưng không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ quyền sở hữu của mỗi cổ đông hiện hành và tổng tài sản công ty không giảm như khi chia bằng tiền, trong khi doanh nghiệp có thêm nguồn tiền mặt để phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, tuy nhiên cổ tức bằng cổ phiếu cũng bị đánh thuế thu nhập cá nhân, vì số lượng cổ phiếu tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì giá trị mỗi cổ phiếu giảm đi bấy nhiêu phần trăm, giá trị công ty không thay đổi, khiến đông đảo nhà đầu tư giảm nhiệt tình với hình thức chi trả này, các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải chia cổ tức tiền mặt nhiều hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #587107   30/06/2022

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Về quy định cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuy nhiên hiện nay có rất nhiều công ty chậm chi trả cổ tức cho cổ đông quá hạn nêu trên nhưng lại chưa có một biện pháp xử phạt hành chính nào để cưỡng chế, răn để nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. Các cổ đông chỉ có thể yêu cầu trả lãi nếu chậm trả cổ tức nhưng điều này vẫn chưa đủ để có thể kiểm soát, hạn chế được vi phạm này, theo đó cần có một chế tài phù hợp để buộc các công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |