Công ty nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì có được ưu đãi thuế TNDN?

Chủ đề   RSS   
 • #491117 05/05/2018

  Công ty nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì có được ưu đãi thuế TNDN?

  Công ty chúng tôi thành lập ngày 2/5/2018, có mua 1 mảnh đất của 1 công ty khác. cả 2 công ty đều nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. ( Công ty kia thành lập đã lâu và hết ưu đãi ). Vậy xin luật sư cho biết Công ty chúng tôi có được ưu đãi thuế TNDN không?

   

   
  4626 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491196   07/05/2018

  TuyenBig
  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Chào anh, về  vấn đề này tôi có một số chia sẻ như sau

  Với trường hợp của anh vì thuộc đối tượng ưu đãi căn cứ theo Điều 13, 14 Luật thuế TNDN  sửa đổi 2013 thì có áp dụng ưu đãi về thuế:

  1. Ưu đãi về thuế suất

  Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  2. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

  Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  congtrung.cd@gmail.com (07/05/2018)
 • #491221   07/05/2018

  Nhưng vần đề nó nằm ở đây bạn ạ! nên mình mới vướng.

  b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa Điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh)”.

   
  Báo quản trị |  
 • #491241   07/05/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

  “6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

  a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

  Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  - Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

  - Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

  - Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầuại

  Xem tai: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-1627-TCT-CS-2017-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-353326.aspx

   
  Báo quản trị |