Công trình Cải tạo phát triển cây xanh có phải công trình dịch vụ công ích đô thị?

Chủ đề   RSS   
 • #536421 31/12/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Công trình Cải tạo phát triển cây xanh có phải công trình dịch vụ công ích đô thị?

  Công trình Cải tạo phát triển cây xanh có tổng mức đầu tư 2,743 tỷ đồng, có phải công trình dịch vụ công ích đô thị thuộc quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây Dựng không? Như vậy đối với công trình này có được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không? Nếu không thì thực hiện theo quy định nào? 
  Đồng thời gói thầu Trồng cải tạo phát triền cây xanh có phải gói thầu dịch vụ phi tư vấn Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT  của BKHĐT (trồng và quản lý chăm sóc cây xanh thuộc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn)?
   
  3127 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536435   31/12/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1414)
  Số điểm: 11856
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thứ nhất, theo Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành:

   

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

   

  1. Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị sau:

  ...

  - Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị;"

   

  Theo đó, dự án Cải tạo phát triển cây xanh thuộc điều chỉnh của Thông tư 14/2017/TT-BXD.

   

  Theo Luật Xây dựng 2014:

   

  "Điều 52. Lập dự án đầu tư xây dựng

   

  1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   

  2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

   

  3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

   

  a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

   

  b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

   

  4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng." 

   

  Anh xem lại quy định này, có thể dự án của anh đã thuộc trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng anh nha. Nội dung lập được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014.

   

  Thứ hai, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT có nêu đến:  trồng và quản lý chăm sóc cây xanh => Như vậy dự án của anh là thuộc dự án sử dụng dịch vụ phi tư vấn.

   
  Báo quản trị |