Công chứng HĐ ủy quyền nhưng không đến cùng lúc được không?

Chủ đề   RSS   
 • #603474 23/06/2023

  Công chứng HĐ ủy quyền nhưng không đến cùng lúc được không?

  Trường hợp người ủy quyền và người được ủy quyền ở hai nơi khác nhau nên không thể cùng đến văn phòng công chứng. Vậy họ có cách nào để công chứng hợp đồng ủy quyền không?

  Công chứng hợp đồng ủy quyền

  Căn cứ theo Điều 55 Luật Công chứng 2014 quy định về việc công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

  - Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

  - Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

  Như vậy, nếu bên ủy quyềnbên được ủy quyền không thể cùng đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng ủy quyền thì vẫn có thể đến tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang cư trú để lập hợp đồng ủy quyền công chứng, tại tổ chức hành nghề công chứng người ủy quyền ký ủy quyền. Sau đó, gửi hợp đồng ủy quyền này về cho người được ủy quyền đem đến tổ chức hành nghề công chứng nơi người được ủy quyền cư trú để yêu cầu họ công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này và hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

  Các bước công chứng hợp đồng ủy quyền tặng cho QSDĐ

  Hồ sơ ủy quyền chuyển tặng cho QSDĐ:

  - Bên ủy quyền:

  + Phiếu yêu cầu công chứng

  + Hợp đồng ủy quyền

  + Các giấy tờ liên quan như: Căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn (nếu có), giấy chứng nhận QSDĐ,…

  - Bên nhận ủy quyền:

  + Căn cước công dân

  Tại Điều 40 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn như sau:

  - Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

  - Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, giao dịch;

  Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng, giao dịch.

  - Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì:

  Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định;

  Trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

  Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa.

  Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

  Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

  Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

  Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

  - Người được ủy quyền đem theo hợp đồng ủy quyền có công chứng đến văn phòng công chứng nơi người được ủy quyền cư trú để yêu cầu họ công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này và hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

  Theo đó, Công chứng hợp đồng ủy quyền khi người ủy quyền và người được ủy quyền ở hai nơi khác nhau có thể thực hiện theo quy định như trên.

   

   
  270 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận